Hvorfor ikke tjene penger?

Halden Arbeiderblad

Halden Arbeiderblad

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I siste utvalgsmøte i Samfunn og kultur la rådmannen frem et forslag – i samarbeid med en privat aktør – om at kommunen skulle utvikle og selge seks kommunale tomter på Brekkerød. Estimert inntekt/overskudd til kommunen: 1 685 000,-

Noe overraskende stemte også Høyre for. Og hvorfor overrasker det?

Kort fortalt fordi Høyre og posisjonen i seks år ikke har vist noen vilje til å la kommunen tjene penger ved å utvikle og selge kommunale tomter.

Med tanke på de ringvirkningene en aktiv kommunal tomtepolitikk fører med seg i form av økt etterspørsel etter håndverkere – økt tilflytting – og generell økt attraktivitet er en slik passiv kommunal tomtepolitikk overraskende – eller er den?

I «The wealth of Nations» fra 1778 forklarer Adam Smith på en enkel måte en av de mest kjente økonomiske sammenhenger.

En sammenheng som vi den dag i dag fortsatt tyr til for å forklare hvordan markedet, med sin «usynlige hånd», skaper likevekt mellom tilbud og etterspørsel.

Et system der man i skjæringspunktet mellom tilbud og etterspørsel finner den prisen som er samfunnsøkonomisk riktig for et gitt antall «enheter».

Han utleder videre at et for stort tilbud (for mange tomter) vil føre til prisnedgang (til beste for kunden) og et for lite tilbud vil føre til prisoppgang (til beste for selger). Etter hvert vil man finne et nytt likevektspunkt – man får en riktig markedspris.

Antall tilbydere av en vare – i vårt tilfelle byggeklare tomter – vil derfor påvirke prisene. I et perfekt marked med mange tilbydere – (MERK – ikke antall tomter som avgjør, det er HVEM som er tilbyder som er avgjørende) jo flere jo bedre – vil prisene hele tiden justere seg selv.

I motsatt tilfelle – med få eller en/flere store dominerende tilbydere vil ikke markedet fungere da denne/disse vil kunne manipulere markedet ved å ta hele tiden sørge for at tomtetilbudet er begrenset.

Kort oppsummert – man utnytter sin monopolposisjon til å diktere høyere priser enn det man ville fått i et perfekt marked.

En monopoltilbyder vil ta ut monopolgevinsten. Ekstra overskudd fordi man er dominerende og har tilnærmet monopol. Av det følger det at det monopolisten vinner taper noen andre.

Utbyggere/tomtekjøpere vil betale «for mye» for tomtene og det vil også bygges mindre enn i situasjon der det er reel konkurranse.

Adam Smith (og jeg) er ingen stor tilhenger av monopoler. Det er ikke bare dårlig samfunnsøkonomi, det er spesielt dårlig for den enkelte konsument – i vårt tilfelle – den enkelte husbygger.

Når Rådmannen nå lar oss skimte hvilke inntekter aktiv kommunal tomtepolitikk kunne gi kommunen, 1,7 millioner for 6 tomter, altså ca. 300 000 i overskudd per tomt, ville det være dårlig politikk å ikke se på hvilke muligheter dette gir for å skaffe inntekter i en presset kommunekasse.

Multipliserer vi 300.000 med 100 og vi har 30.000.000 kommunale kroner vi kunne brukt til nedbetaling av gjeld – eller investeringer i skoler, og da har jeg ikke engang regnet med de økte inntektene en slik politikk ville gitt til lokale entreprenører og underleverandører, med flere arbeidsplasser og tilflytting og økte skatteinntekter.

Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at flere unge kan få bygge sin egen bolig gjennom å sikre nok og gode kommunale tomter til riktig pris. Det undrer meg at ikke partiet Høyre ser denne muligheten for å skaffe kommunale inntekter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken