Det er urettferdig og urimelig

Av

Politikere, dere har vedtatt et budsjett som gjør at 2020 blir et år med mye usikkerhet og dårligere livskvalitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne!

DEL

LeserbrevPosisjonen har uttalt at de har valgt å øke "oppmuntringspengene" for brukerne ved Båstadlund som en kompensasjon for egenandelen til transport. Det er satt av 200.000 kroner til dette og det utgjør ca 2 kroner.ekstra per time for den enkelte.

De vil da få ca 8 kroner per time.

Ved Halden Arbeid og Vekst får de ca 26 kr pr time. Her gjelder tydeligvis ikke likhetsprinsippet som mange av politikerne stadig snakker om.
Ja, det er på høy tid å øke oppmuntringspengene, men jeg skulle helst sett at dere også kuttet ut hele egenandelen til transport ( kun 150.000 kr). Den er urettferdig og urimelig, og det har ennå ikke kommet svar fra Samferdselsdepartementet til kommunalsjefen angående lovligheten av å ta betalt for transport. En løyve er heller ikke på plass!
Det er helt uforståelig for meg at dere politikere i det hele tatt kan vedta noe dere ikke vet lovligheten av. Og det virker ikke heller som om noen har stilt spørsmålstegn ved det!


Når det gjelder det foreslåtte kuttet ved Båstadlund arbeids-og aktivitetssenter er det stor grunn til bekymring. Posisjonens vedtatte kutt på 1 million kr vil få store konsekvenser for brukerne. Det vil føre til et dårligere tilbud og økt press på andre lovpålagte tjenester. Ser politikerne dette?

Kapasiteten på dagsentrene er sprengt og det er fullt på flere avdelinger. Det vil komme flere nye brukere. Å kutte med en million kr betyr vel en nedbemanning?!

Dette betyr igjen at kvaliteten på tjenestene blir dårligere og det vil også gå utover sikkerheten. Ønsker dere virkelig å ta sjansen på å ha et dagsentertilbud som ikke er forsvarlig og bra nok? De ansatte som blir igjen kommer til å slite seg ut og det vil ende opp med sykemeldinger og store utgifter for kommunen i forhold til dette.
Jeg forstår at det planlegges et stort senter ute på Asak, dvs man er godt på vei tilbake til Østerbotiden. Hvorfor vil Halden kommune avvikle små gode dagsentervirksomheter og bygge stort på Asak? Dette er mot all faglig tilrådning.

Ja, her er det mye usikkerhet ute og går og veldig lite info til brukerne og deres pårørende. Det skjer mye fremover; både i forhold til arbeid/dagsenter og boliger.
Ta dem med i den videre planleggingen og hør dem!
Inviter brukerne, pårørende og ansatte til et kommunestyremøte slik at dere kan bli bedre kjent med disse fantastiske menneskene og høre deres ønsker og behov.
Dere er mange nye politikere i kommunestyret nå og det ville vel vært flott med et slikt møte?
Jeg tenker i hvert fall at det ville vært fint for alle parter.

Se dem!Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags