Det er med stor interesse og forventning man som politiker hvert halvår får saken der rådmannen presenterer kulturlivets søknader knyttet til ulike arrangementer. Alle har det til felles at det skaper ulike verdier for enkeltmennesker, grupper eller hele byen vår. I Halden er det hovedutvalg for samfunn og kultur som fordeler disse midlene etter faglig administrative vurderinger gjort etter gjeldende politisk vedtatt regelverk.

Dessverre er det ikke nok penger til at alle søknadene kan innfris - og noen av søknadene vurderer rådmannen også å falle utenfor gjeldende regelverk.

Av dem som faller innenfor retningslinjene, får man sjelden eller aldri hele det søkte beløpet - og noen ganger får man ingenting. Kort sagt, selv om søknaden både er god, begrunnet og innenfor regelverk, utløser det ikke automatisk støtte. Dette er en del av de helhetlige vurderinger som ligger til grunn for rådmannens arbeid.

 

 

Slik var det også denne gang - noen falt utenfor - og noen av dem som falt innenfor, fikk likevel ikke støtte.

Når posisjonen - Høyre, Krf, Sp og Venstre - velger å gjøre egne prioriteringer på tvers av rådmannens innstillinger, trenger ikke dette nødvendigvis å være et problem hvis man samtidig holder seg innenfor det vedtatte regelverket.

PROFIL: Lars Pedersen Due

Halden Arbeiderparti

Viken Arbeiderparti

Lærer på Os skole

 

Altså - hvis rådmannen har gjort en feil tolkning eller vurdering av den konkrete søknaden, så kan man som politiker forsøke å rette opp dette.

I slike tilfeller er det viktig for en politiker å gi en godt dokumentert etterprøvbar begrunnelse slik at allmennheten og andre søkere selv kan kontrollere at prinsippene om likebehandling, forutsigbarhet og regelverk er fulgt.

 


Som møtedeltaker, fikk jeg ikke med meg en slik «faglig/byråkratisk» redegjørelse - og jeg skjønte ikke i møtet hvorfor søknader som falt innenfor regelverket, ikke fikk støtte samtidig som Høyre, Venstre, Krf og Sp valgte å gi støtte til søknader som rådmannen mente falt utenfor regelverket. Når jeg ikke oppfattet det i møtet - hvordan kan vi forvente at resten av Halden får det med seg?

Les også

– Når alt blir mistenkelig!

 

Kultur kan være så mangt - personlig liker jeg synthpop fra 80-tallet og tung gitarbasert melodiøs rock. Men - å la slike særheter styre mine politiske vurderinger av et så stort og viktig felt som kultur, ville vært svært uheldig - selv om vi hadde opplevd en oppblomstring av lokale kommunalt sponsede arrangementer med band med beina godt plantet i en synth:-)

Les også

Stang ut – dessverre

 

At posisjonen med dette har innført «ordning og reda» i kultursektoren, er jeg usikker på. Jeg er også spent på hvordan posisjonen ser for seg at rådmannens rolle skal være fremover i forhold til kulturtildelinger - og helhetsvurderinger knyttet til disse.

For kulturlivet i Halden - som skal forholde seg til dette nye regimet - kan det neppe være tilfredsstillende at denne viktige saken åpenbart får et skinn av at «tilfeldighetene rår».