Venstre-mannen Sverre Stang er indignert over at HA har gjort sine lesere oppmerksomme på at hovedutvalget for kultur og samfunnsutvikling under hans partikollega Joakim Karlsens ledelse har gjort om på administrasjonens innstilling om fordeling av kulturmidler. Omgjøringen har blant annet det resultat at personer som står eller har stått på nettopp Venstres liste til kommunevalg, eller noen i deres nære familie, fikk tildelt kommunalt tilskudd til sine kulturprosjekter. Omgjøringen gjorde at representanter fra opposisjonen reagerte. Et mulig løp videre er å be kontrollutvalget å se nærmere på saken.

Les også

– Når alt blir mistenkelig!

Sverre Stang er ikke bare indignert. Han er ufin, og harselerer til dels grovt med HA-journalist Thomas Lilleby, som rett og slett har gjort jobben sin. Det er å referere til debatten i hovedutvalget, og så følge opp med å stille spørsmål til de involverte.

Det er pressens rett og plikt å stille spørsmål ved de avgjørelsene våre folkevalgte fatter. HA gjør dette uavhengig av hvilke partier som til enhver tid har makta i byen vår. Det er å utøve vårt samfunnsoppdrag som vaktbikkje. Den gamle journalisten Sverre Stang ser dessverre ut til å ha latt rolleforståelsen av sin gamle profesjon gå i glemmeboka, til fordel for forsvar av både familie og partikolleger. Han tar budbringeren ettertrykkelig, og levner HAs journalistikk liten ære. Vi for vår del tror HAs lesere setter pris på at lokalavisa refererer til debatten, og synliggjør hva forandringene som ble gjort innebærer.

Les også

Jeg en politiker i vår lille by, HA?

Stang stiller til slutt spørsmål om hyllesten av Henning Kvitnes på HAs 1. side forleden kan ha noe med å gjøre det faktum at hans storebror Øivind er redaktør i HA, og at han derfor får gratis reklame. Til det er å si: Storebror Øivind blir konsekvent påsatt hørselsvern når HA skal omtale lillebror. Det er dessuten en annen som er ansvarlig redaktør i HA, og det var han som ryddet forsiden i hyllesten av byens store sønn.