Halden har landets 9. minst prioriterte kulturskole

– Verst står det til med kultursatsingen for byens barn og unge. Halden kommunes kulturskolesatsing, eller mangel på sådan, blir veldig tydelig i tallene til Telemarkforsking. Av totalt 426 kommuner i Norge havner Haldens kulturskoletilbud på 418.-plass, skriver lederen i Halden kulturråd, Johnny Nilsen.

– Verst står det til med kultursatsingen for byens barn og unge. Halden kommunes kulturskolesatsing, eller mangel på sådan, blir veldig tydelig i tallene til Telemarkforsking. Av totalt 426 kommuner i Norge havner Haldens kulturskoletilbud på 418.-plass, skriver lederen i Halden kulturråd, Johnny Nilsen. Foto:

Av
DEL

Leserbrev9. oktober la Halden Arbeiderblad ut et leserinnlegg skrevet av Halden kulturråd. Leserinnlegget tar for seg hvordan det offentlige forskjellsbehandler idrett og kultur.

Halden Arbeiderblad har ved å endre overskrift samt legge til bildetekst vi aldri godkjente, forsøkt å gjøre dette leserinnlegget til en slags krigserklæring fra kulturen mot idretten. Noe som selvfølgelig ikke stemmer. Dersom man leser innlegget, vil man tvert imot se at det er mer en kjærlighetserklæring.

For å unngå misforståelser, skal jeg i dette leserinnlegget holde idretten utenfor og bare sette søkelys på Halden kommunes prioritering av kulturen.

Kulturindeksen er en årlig oversikt over kulturaktivitet og kulturtilbud i alle landets kommuner, utarbeidet av Telemarkforsking. Med utgangspunkt i data fra kommunale-, fylkeskommunale- og statlige kulturinstitusjoner rangeres kommunene etter økonomisk engasjement og deltakelse i det kommunale kulturlivet.

Tallene for 2017 gir Halden samlet sett en 154. plass på kulturindeksen. Noe det kanskje ikke er noen grunn til å være stolte av, men som heller ikke høres så ille ut. Om vi derimot tar tallene nærmere i øyesyn, vil vi se at noen variabler skiller seg markant negativt ut.

Biblioteksatsingen i kommunen ligger for eksempel godt under pari med en 304.-plass blant kommunene i landet.

IKKE GODT NOK: Kulturrådet henviser til tall som viser at Halden kommunes bibliotektilbud ikke er særlig bra.

IKKE GODT NOK: Kulturrådet henviser til tall som viser at Halden kommunes bibliotektilbud ikke er særlig bra.

Det står også ille til med den frivillige kulturbevegelsen i kommunen. Den frivillige kulturbevegelsen består i kulturindeksen av korps, kor, voksenopplæring (gjerne referert til som studieforbund, her finner man kulturelle tilbud til voksne som muligheten til å delta i band, være med på teater, danse, også videre), husflid og kunstforeninger. Engasjementet rundt kommunens frivillige kulturbevegelse gir Halden en 366.-plass blant landets frivillige kulturbevegelser.

Verst står det til med kultursatsingen for byens barn og unge. Halden kommunes kulturskolesatsing, eller mangel på sådan, blir veldig tydelig i tallene til Telemarkforsking. Av totalt 426 kommuner i Norge havner Haldens kulturskoletilbud på 418.-plass. Det er altså bare 8 kommuner i hele landet som prioriterer kulturskole mindre enn Halden. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser det samme. Ifølge SSB fikk 4,3 prosent av Haldens barn og unge tilbud fra byens kulturskole i 2018. Landsgjennomsnittet i samme tidsperiode er 10,5 prosent. I Hamar (en by med nærmest identisk størrelse på befolkningen som Halden) er tallet 14,8 prosent.

Tall fra SSB viser videre at Halden kommunes netto utgifter til kultursektoren er 1.291 kroner pr. innbygger, her er idretten inkludert. Til sammenligning bruker Fredrikstad 2.112 kroner pr. innbygger, mens Hamar bruker 3.472 kroner pr. innbygger. Det er kanskje unødvendig å fortelle at kulturlivet blomstrer på Hamar.

Halden gjør det også dårlig på museumsfronten (222.-plass) og i forhold til «Den kulturelle skolesekken» (226.-plass), mens kunstnere (165.-plass) og scenekunsten (157.-plass) i beste fall kan sies å være på det jevne.

Hva det er som gjør at Halden ikke faller lenger ned på kulturindeksen? Tilskudd fra stat og fond (særlig tilskudd fra Riksantikvar og Kulturminnefond), hvor Halden ender på en 3-.plass. Samt antall konserter arrangert og billetter solgt i løpet av året, 28.-plass på landsbasis.

SKAL MALES: Da Berg kirkestue skulle males utvendig, bidro Kulturminnefondet med 400.000 kroner til arbeidet. Slike tildelinger gjør at Halden totalt sett havnet midt på treet på den norske kulturindeksen.

SKAL MALES: Da Berg kirkestue skulle males utvendig, bidro Kulturminnefondet med 400.000 kroner til arbeidet. Slike tildelinger gjør at Halden totalt sett havnet midt på treet på den norske kulturindeksen. Foto:

Med utgangspunkt i tallene fra SSB og Telemarkforsking samt den hverdagen de fleste av byens kulturutøvere «føler på kroppen», kan vi slå fast at klarinettinstruktør i Idd skolemusikkorps, Jonas Halvari Hansen, har et poeng når han i sitt leserinnlegg, datert 10. oktober, lurer på om kommunen følger Kulturloven. Kulturloven slår nemlig fast at kommunen «skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breit spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt.»

Om det ikke er direkte lovbrudd, er i hvert fall forbedringspotensialet enormt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags