Kornsjø og omegn Velforening 70 år

Fru Inga Moe. Initiativtager til stiftelsen av Kornsjø og Paulsbo Velforeing

Fru Inga Moe. Initiativtager til stiftelsen av Kornsjø og Paulsbo Velforeing Foto:

Av
DEL

InnsendtKornsjø og Paulsbo Velforening ble stiftet på Kornsjø skole 24. januar 1949. Stifterne var Inga Moe, Erling Jensen, Aimar Brynildsen, Arvid Asbjørnsen og Alf Lilletveit.

Navnet på foreningen ble endret 26. januar 1974 til Kornsjø og omegn Velforening da interessen for foreningen også var stor på Bokerød.

Foreningen skulle arbeide til det beste for befolkningen i bygda. De to største sakene de første årene, var opparbeidelse av veibelysning og stiftelsen av Kornsjø vannverk.

Det viste seg å bli mange krevende oppgaver etter hvert som storsamfunnet endret seg.

Sentralisering og sammenslåing av kommunen kom til å gi Velforeningen store oppgaver for å ivareta bygdas interesser. Arbeidsplasser ble truet, kollektivtransport, skole og veier ble nedprioritert.

Kampen for å beholde Kornsjø som grensestasjon, var viktig. Her var det  ca. 70 arbeidsplasser, og dette skapte et viktig grunnlag for bosettingen. 

Saken kom opp i Stortinget 9 .12.1969. Ved hjelp av stortingsrepresentant Arvid Johansson fra Halden, ble det vedtatt at stasjonen skulle bestå.

Imidlertid fortsatte arbeidet med sentralisering, og Kornsjø stasjon ble etter hvert nedlagt. 

Desto viktigere ble Velforeningens arbeid. I 1998 ble Interreg prosjektet "Vi bygger broar" etablert som et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Aremark, Dals ED og Halden samt  EU. Velforeningen var sterkt representert.  Dag Johansen fra Halden ble ansatt som prosjektleder med kontor på Kornsjø. Dette ga gode resultater for Kornsjø med bl.a etablering av Kornsjø Dampskipsselskap og DS Prøven.

Gjennom årene har Velforeningen gjennomført forskjellige typer aktiviteter som Dansekurs og dansefester. Hyggedager og utflukter for eldre. Voksentreff med servering og konkurranser, bingo, visekvelder, isfiskekonkurranser, juletrefester,  påskebål, og basarer. Det er gjenomført en rekke kurs som Jegerprøven, fluebinding, sopplukking, fotokurs, gitarkurs, og fuglekikking. Periodevis har man hatt trimaktiviteter og aktiviteter for barn og unge. Det er etablert badeplass, lekeplasser og skatbordrampe. 

Foreningen er fortsatt aktiv.   Den engasjerer seg i viktige samfunnssaker som vedlikehold av veier, internett, kollektivtrafikk, skole og næring. I tillegg forsøker man gjennom sine arrangementer, å skape samhold og et sosialt felleskap i bygda og nærområdet. Pr. i dag er det 111 voksne, betalende medlemmer. Dette utgjør ca. 75 % av den voksne befolkningen. De viktigste pågående aktivitetene er å opprettholde våre faste årlige arrangementer  Påskebål, Ryddeaksjon, Kornsjødager, Grensetrampen, Høsttreff med basar og Julemarked. Vedlikehold og drift av Velhuset er høyt prioritert da dette er fundamentet for det øvrige. Dette er godt utstyrt og leies også ut som selskapslokale.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags