Hvorfor skal Aremark slå seg sammen med Halden?

HVORFOR?: Halden + Aremark. Hvorfor det? Spør innsenderen.

HVORFOR?: Halden + Aremark. Hvorfor det? Spør innsenderen. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Åpent brev til Fylkesmannen i Østfold:

Dersom Aremark slår seg sammen med Halden vil det bl.a.bety en sentralisering og svekkelse av lokaldemokratiet og alt det medfører.

Ved en folkeavstemning i Aremark den 22. juni d.å., var det et stort flertall mot sammenslåing med Halden. Det interessante i den forbindelse var at 100 % av de unge som ble spurt var mot en sammenslåing med Halden.

I kommunestyret var det full enighet mot en sammenslåing.

Nå har vi i Aremark registrert at fylkesmannen i Østfold på tross av den klare folkemeningen i Aremark, truer med en sammenslåing senest innen 10 år.

Hva slags kvalitative forbedringer er et fylkesmannen ser ved en sammenslåing som folket i Aremark ennå ikke har registrert?

Det hevdes fra sentralt politisk hold at 3.-linjetjenesten skal bli så mye bedre ved en sammenslåing. Der strides de lærde. Jeg vil si det kommer an på flere faktorer. Nærhet til brukeren er en faktor som er blitt undervurdert.

Jeg vil påstå at en sammenslåing med Halden vil i verste fall kunne medføre til en svekkelse av ikke bare 3. linjetilbudet, men kanskje også 2. linjetilbudet bl.a. ved at 2-legestillingene, vil kunne stå i fare for å forsvinne ved en sammenslåing med Halden.

Trivsel er tydeligvis en kvalitet som er utelatt i dette regnestykket. En hovedpåstand går ut på at bare alt er stort nok, vil det bli så mye bedre på så å si alle områder. Her er det bare å vise til Norstats undersøkelse hvor det framkommer noe helt annet.

Den lille kommunen Fedje på Vestlandet, viste det seg at folk var mest fornøyd med tjenestetilbudet. Vår egen kommune med 1.400 innbyggere, var den kommunen i Østfold hvor folk var mest fornøyd med tjenestetilbudet.

Aremark kom på 38. plass på landsplan mens Halden kom på 138. plass.

Halden befinner seg dessverre lang ned på Robeklista og selv om de får nye tidsavgrensede overføringer ved en eventuell sammenslåing, vil disse midlene etter min vurdering gå til å dekke et minimum av lovpålagte oppgaver istedenfor å sørge for at Aremark får anledning til å opprettholde dagens tjenestetilbud.

Vi registrerer rimelige store kutt på skolesektoren i Halden og tegn til skolenedleggelser. Lederen for Utdanningsforbundet Halden uttrykker bl.a. til Halden Arbeiderblad den 14. oktober:

 «I kjent Halden-stil er nedbemanningen (i skolesektoren) allerede iverksatt enkelte steder..». Videre uttrykker lederen: «Kommunen har ikke brukt en krone på videreutdanning av lærere.» (HA 14/10-2016 «Tanker etter skolemøte»)

 Når det gjelder pleie og omsorg husker vel de fleste den såkalte 2-romsaken i Halden (forslag om å plassere 2 syke eldre på hvert rom for å spare penger). Dette er selvsagt begredelige for våre gode naboer. Det er å håpe at Halden kommer ut av dette økonomiske uføret.

Når det gjelder Aremark så har kommunen nettopp rustet opp skolen og kommunen har et godt skoletilbud på både barne- og ungdomstrinn.

Når det gjelder helse og omsorg i Aremark, er det å si at i tillegg til Fossbykollen (pleie- og omsorgssentret), har kommunen 27 eksterne boliger for mennesker som klarer å bo for seg selv, men som trenger ekstra helseservice og en viss oppfølging.

I tillegg gir kommunen et helse – og pleietilbud til mennesker som bor hjemme i egen bolig. Det er derfor ikke å undres over at folk flytter til Aremark for å gjøre seg nytte av dette tilbudet.

I tillegg har kommunen 2 leger som befolkningen er svært godt fornøyd med.

Derfor er mitt spørsmål – hvorfor skal Aremark slå seg sammen med Halden?

Dette er det mange i Aremark som ikke skjønner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags