Svar til Pensjonistpartiet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

REPLIKK Haldens gjeld er igjen gjenstand for et leserinnlegg fra Pensjonistpartiet. Sist jeg svarte partiet på det samme var i et leserinnlegg 20.12. ifjor, og jeg gjengir her stort sett det svaret jeg ga for 3,5 måned siden.

Her er en faktabasert oversikt over gjelden pr. 31.12.18: Startlån, som kommunen er forpliktet til å formidle, og som blir betalt av den enkelte, utgjør 327 mill.

På det selvfinansierende VAR-området er gjelden på 1.354.130.000,-. Det er da inklusive det nye renseanlegget på Remmen til ca. 270 mill., og en stor del av det vedtatte programmet for nye vann- og kloakkrør i sentrum til 500 mill., noe vi er pålagt av Fylkesmannen å gjennomføre, og hvor vi overtok etter etterslep i 2011. Gjør vi det ikke etter planen vil vi få dagsbøter av Staten.

Sum annen gjeld er pr. nyttår 2.075.537.000,-. Men når nye Bergheim nå straks offisielt åpnes,  vil vi få nesten halvparten av investeringen tilbake fra Husbanken, nærmere bestemt ca. 150 mill., slik at reell gjeld som påvirker driftsresultatet da egentlig pr nyttår er på ca. 1.925.537.000,-.

Vi betaler ca 80 mill i avdrag i år. Men fra 2020 vil vi som følge av den nye kommuneloven få noe kortere avdragstid på lån, noe som betyr en økning på ca 20 mill. til over 100 mill i avdrag pr. år.

Dette er en av grunnene til at det hastet med å komme ut av Robek. For hvis vi skulle vært en Robek-kommune i 4 år til, som noen ville, så måtte vi ha kuttet 20 millioner mer på driften fra og med 2020 for å klare de økte avdragene. Nå slipper vi det.

Økte lån, og økte avdrag, som følge av investeringen på Os, er innbakt i vår vedtatte 4-årige økonomiplan.

Og jeg må tillegge at ingen kommunes regnskap, budsjett og 4-årige økonomiplaner blir kontrollert like nøye av Staten v/fylkesmannen som en Robek-kommune.

Og at de investeringene som ligger foran oss, og som flere partier gikk til valg på i 2015, selvfølgelig ligger innbakt i både budsjett og økonomiplan som begge er kontrollert og godkjent av spesialister på kommuneøkonomi hos Fylkesmannen.

Artikkeltags