Klima - vår tids generasjonskamp

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevVi er den første generasjonen som vil oppleve klimaendringene, og den siste som kan gjøre noe med det. AUF mener det er på tide at vi tar klimakrisa på alvor, og begynner å omstille Norge fra olje til fornybarsamfunnet! Da mener vi at det er særlig tre ting som må endres.

Oljeindustrien har mange svært gunstige økonomiske ordninger, særlig i forbindelse med leting og utbygging av nye oljefelt. AUF mener at vi må slutte med særordningene for oljenæringen og bruke de pengene på å investere i fornybare næringer. Tenk på alle de arbeidsplassene innenfor grønne næringer man kunne skapt med de samme pengene som i dag brukes til å finansiere oljenæringen!

Hvis vi skal klare å vri Norge fra olje til fornybarsamfunnet, må vi skape grønne arbeidsplasser for fremtiden. Derfor må vi bruke pengene på bedrifter som har ideer som kan gjøre næringslivet grønnere, styrke klimateknologifondet med mange milliarder og åpne opp for flere studieplasser på klima- og miljøfag. AUF har en ambisjon om at alle arbeidsplasser skal bli nullutslippsarbeidsplasser. Arbeid er det viktigste, også når vi skal løse klimakrisa, men det krever politikere som prioriterer det.

Vi vet at det er vanskelig for ungdom å reise rundt. Kollektivtransporten er altfor dyr og avgangene er for få. Samtidig vet vi at transport står i dag for 31% av Norges klimagassutslipp. Her er det mye potensiale for kutt, og vi må kutte utslippene våre hvis vi skal nå klimamålene våre. Et tiltak er å få flere til å velge kollektivtransport. Vi vet at reisevaner etableres når man er ung, så hvis man i fremtiden skal få folk over fra persontransport til kollektivtransport, må vi satse på ungdommen i dag. Da må vi innføre et nasjonalt månedskort på 200,- som skal gjelde på buss, båt, tog og bane.

Vi kan sammen få Norge inn i fornybarsamfunnet, men da må vi prioritere det. Vi er den generasjonen som kommer til å oppleve klimaendringene, og det haster at vi gjør noe med de. Det er mulig å endre verden, man må bare ville!

Artikkeltags