Unyansert og feilaktig fra PBL-direktør Anne Lindboe

REPLIKK: Innsenderne går i rette med PBL-direktør Anne Lindboe.

REPLIKK: Innsenderne går i rette med PBL-direktør Anne Lindboe. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

REPLIKKDirektør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) må kunne forholde seg saklig til fakta.

I et leserinnlegg 31. januar svarte vi på Anne Lindboes uttalelser i Halden Arbeiderblad om at «økt tilsyn mistenkeliggjør en hel bransje». Vi mener økt kontroll og tilsyn med barnas penger er nødvendig i lys av de grove forholdene som er avdekket. Svaret vi får fra Lindboe er ikke tillitvekkende.

Lindboe hevder at forholdene som er avslørt i Asker, Oslo og Halden ikke «på noen måte er representativt for tilstanden i private barnehager.» Vårt poeng er at det vet ikke vi eller hun noe om, når økonomien i kun 1 av 100 barnehager er undersøkt.

Når Lindboe videre skriver at man må kunne forutsette at «kommunene ved gjennomgang av innrapporterte tall, regnskap og revisjon, i de andre 99 tilfellene har konkludert med at alt er i orden», så er det en slutning hun mangler belegg for. Det som er dokumentert gjennom tilsynsrapportene for Risenga, Torshovhagen og Klengstua er at det har foregått årevis med omfattende svindel og juks, til tross for at regnskapene er revidert og innrapportert. Konklusjonen må derfor bli motsatt av det som PBL prøver å vri det til.

Som bevis for at kontrollen med sektoren er god skriver også Lindboe at revisor skal «attestere på at barnehagene bruker pengene i tråd med kravene i barnehageloven». Her er hun på kollisjonskurs med tilsynsmyndighetene. I tilsynsrapporten for Torshovhagen skriver Fylkesmannen i Oslo og Akershus eksplisitt: «En revisor vil ikke direkte undersøke regnskapet sett opp mot kravene som oppstilles i barnehageloven».

Det er merkelig at PBL-ledelsen i så liten grad synes å gå inn i de faktiske saksforholdene. Men det er ikke første gang. PBL valgte i en uttalelse til Asker kommune å «gå god for tallene» ved Risenga barnehage den gangen vi stod frem og varslet, uten engang å ha sett på regnskapene.

Når så store og grove tilfeller av juks og svindel kan gå under radaren i en årrekke, er det altså reell grunn til uro på barnas vegne. Det er derfor merkelig at PBL-ledelsen stritter sånn imot økt tilsyn. Hva er det ledelsen i organisasjonen frykter?

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor PBL-ledelsen i denne saken heller vil ønske å snakke om tilsyn også i kommunale barnehager, men det vi diskuterer her er altså den manglende kontrollen med bruk av offentlige midler og foreldrepenger i private barnehager. At det er et behov for bedre tilsyn av private barnehager har kunnskapsminister Jan-Tore Sanner allerede erkjent og lovverket skal gjennomgås.

Lindboe etterlyser i sitt innlegg «måling på kvalitet». Det hilser vi velkommen! Men da må det være forskningsbasert. Vi mener også at det er en opplagt sammenheng mellom kvalitet og hvordan barnehager bruker tilskudd og foreldrebetaling. Det vil vi tro PBL er enig i. Økt kontroll med pengebruken er i så fall et nødvendig virkemiddel for å være sikre på at pengene kommer barna til gode.

Vi savner fortsatt et godt svar fra PBL-ledelsen som forklarer hvordan kvaliteten for barna i Økernly barnehage ble bedre av at PBLs egen styreleder Eirik Husby hentet ut nær en million kroner i utbytte, samtidig som grunnbemanningen var vesentlig lavere enn gjennomsnittet i kommunen. Et utbytte han for øvrig har fått pålegg om å tilbakebetale.

Nå håper vi formannskapet i Halden vil gi Klengstua-saken den politiske oppmerksomheten et slikt alvorlig tillitsbrudd krever. Spesielt vil vi oppfordre politikerne til å undersøke hvordan tilbakebetalingskravet vil bli dekket. Vi frykter at tilbakebetalingskravet på 2,7 millioner er bakt inn i lånetransaksjoner og salgsoppgjør som blir nedbetalt på barnehagens fremtidige driftsbudsjett. I så fall rammes barna to ganger.

Til slutt vil vi påpeke at hvor vi har arbeidsplassen vår er irrelevant for forholdene avdekket ved Risenga, Torshovhagen og Klengstua.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags