Endelig er dagen her, en dag jeg tror flere enn meg har sett fram mot og ventet på. Nominasjonsprosesser kan være krevende, ikke minst for oss som stiller til valg – det tror jeg mange i dette rommet kan skrive under på. Nominasjonskomiteen ble valgt 22. november 2017 og har jobbet helt fram til de siste dagene. Engasjementet har vært stort i hele partiorganisasjonen – det er jeg stolt over.

Halden Arbeiderparti har vært igjennom fornying og endringer – spesielt den siste perioden. All endring er utfordrende og krevende, men også spennende – og i det store bildet – også nødvendig. Slik er samfunnet bygget opp – både privat, på jobb, i lag og foreninger, så også i politikken.

Sammensetningen i laget er særdeles viktig da det er mye som kreves av en lokalpolitiker i form av erfaring, kompetanse, vilje og ikke minst tidsbruk. Slik politisk arbeid er rigget i Halden, kreves det mange lange kvelder hver uke i ulike møter. Dette er ikke forenlig med de fleste sin livssituasjon og har resultert i at politiske partier generelt sliter med å få folk til å stille. Dette er en demokratisk utfordring for hele Halden.

PROFIL: Kirsti Brække Myrli

Leder i Halden Ap

Halden Arbeiderparti derimot har økende medlemsmasse, flere og flere tråkker fram og ønsker å være med. Yngre krefter og ikke minst kvinner tar større plass og er i flertall. Vi har fått en fornyelse av partiet. Det er bra – det er bra for partiet – og det er bra for Halden.

Da jeg overtok som partileder, lovet jeg å bidra til å åpne opp partiet – jeg mener at det vi har sett de siste ukene, er et resultat av nettopp dette. Vi sitter nå med et parti der åpenhet og demokrati står i høysete. Jeg kan ikke se at noen andre partier har kjørt en slik åpenhet som det vi har gjort. Dette gir samfunnet klare signaler om at Arbeiderpartiet praktiserer sine egne verdier. Den utviklingen vi har fått til, må vi både ta vare på og videreutvikle i et langsiktig perspektiv.

For at vi fortsatt skal lykkes, er det særs viktig at vi alltid setter vår sosialdemokratiske politikk først. Her må vi selvsagt være klare på vår bakgrunn, historie og forankring i fagbevegelsen – vi er jo nemlig ARBEIDERpartiet. Vi som er med, vil alltid bare være et verktøy som brukes til å få gode resultater for vårt samfunn og våre innbyggere.

DA HA tok kontakt for å spørre meg om hva jeg tenkte om at det var flere som ønsket å stille som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, så svarte jeg allerede for en måned siden: – Jeg lar meg ikke stresse av dette. Jeg ser heller på Linns kandidatur som et godt tegn på stort engasjement i partiet. Allerede den gang sa jeg også til avisa: – Dette handler ikke om meg eller Linn, dette handler om å føre verdiene og politikken til Arbeiderpartiet videre. Det er gledelig med engasjement i partiet, og det er et luksusproblem at det er mange som vil inn på lista.

Ingen er tjent med en opprivende strid om hvem som skal være vår ordførerkandidat, og partiet er ikke tjent med at det trekkes opp fronter internt hos oss – uavhengig hvor det måtte komme fra.

Våre hovedutfordrere er de borgerlige partiene og et politisk styre som fra kommunestyrets talerstol, synes det er slitsomt og ubehagelig når vi snakker om kvaliteten i skolen og eldreomsorgen vår, mens de snakker om tall. For å vinne kommunevalgkampen i 2019, kreves det mye av de fleste av oss, og vi må framover synliggjøre vår politikk og våre løsninger for Halden. Her er det mange historier som også må opp og fram i det offentlige lys, på hvordan situasjonen faktisk er for mange mennesker basert på de store kuttene som er gjennomført.

Jeg ønsker å gjøre det jeg kan for at vi skal få et politisk skifte i Halden. Jeg velger derfor å trekke mitt kandidatur som ordførerkandidat, og vil stille meg bak Linn sitt kandidatur. Historien vår forteller jo at det å ha «7. far i huset» inne, er sjeldent lurt. Med bakgrunn i dette samt å ivareta åpenheten i partiet, så ønsker jeg at Linn må få muligheten til å styre sitt lag uten meg.

Til dere nye på listen vil jeg si; dere står foran en krevende oppgave. Store bunker med sakspapirer, mange sene kvelder og lange møter. Det kommer til å være dager hvor du lurer på om det er verdt det, men det kommer også seiere – og muligheten til å gjøre en forskjell i hverdagen til dem som trenger det mest. Og det er jo derfor vi faktisk har gått inn i politikken.

For min egen del kjenner jeg også en viss lettelse over å nå kunne bruke flere ettermiddager, kvelder og helger sammen med mine nærmeste, og ikke minst til å fortsette arbeidet med å bygge partiorganisasjonen som leder i Halden Arbeiderparti. Jeg er klar for å brette opp ermene for dette arbeidet – da det også her er mye som er ugjort.

Da mitt kandidatur er trukket, vil jeg fremme Linn som ordførerkandidat.