Gå til sidens hovedinnhold

Finner oss ikke i nedleggelse av Halden tingrett

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nyheten om at Domstoladministrasjonen vil slå sammen tingrettene i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss til en felles domstol, slo ned som en bombe tirsdag 13. februar.

Dette vil vi kjempe mot med nebb og klør. Denne regjeringens sentraliseringsiver ser ikke ut til å ha noen ende, nå er det på tide å si at nok er nok.

Det er for eksempel ikke lenge siden det var mulig å stikke innom vegiesenet i Halden for å fornye førerkortet, eller politikammeret for å fornye passet.

Er det en ting denne sentraliseringen har vist oss, er det at Halden tappes for arbeidsplasser samtidig som offentlige tjenester blir mindre tilgjengelige for haldenserne. Dette kan vi ikke sitte stille og se på lenger.

Les også

Tar felles sorenskriver til justisministeren

 

Regjeringens vedtak om å legge ned Østfold og etablere monsterregionen Viken vil øke utfasingen av både tjenester og arbeidsplasser i Halden. Felles domstol er et eksempel på dette, og hva som blir det neste, er det vel ingen som ennå vet?

Både stortingsgruppa vår og arbeiderpartiordførerne i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss er orientert, og undertegnede vil selvsagt også følge denne saken opp gjennom styret i Østfold Arbeiderparti.

Her må østfoldsamfunnet stå sammen og ikke minst Halden med et samlet politisk miljø.

Les også

Vil jobbe for sorenskriver på full tid i Halden

Domstoladministrasjonen

  • Domstoladministrasjonen er den administrative overbygningen for de alminnelige domstolene og jordskifterettene. Det vil si Høyesterett, seks lagmannsretter, 63 tingretter og 34 jordskifteretter.
  • Administrasjonen ligger i Trondheim.
  • Styret for Domstoladministrasjonen består av ni medlemmer med personlige varamedlemmer.
  • To av medlemmene utnevnes av Stortinget, mens de øvrige oppnevnes av Kongen i statsråd.
  • Styret er øverste myndighet for Domstoladministrasjonen og skal blant annet behandle budsjettforslag for domstolene og fordeling av budsjettmidler innenfor rammen som er gitt av Stortinget.
  • Styrets møter er ikke offentlige, men styresaker offentliggjøres i tråd med retningslinjer for offentlighet i styresaker. De gjøres tilgjengelig på Domstoladministrasjonens nettsider.

 

Kommentarer til denne saken