En verdig alderdom

Av
DEL

FRITT ORDUavhengig av behovene skal alle i Halden være trygge på at de får den oppfølgingen de trenger gjennom et helt liv. At det finnes et tilbud for dem som blir syke, utsettes for en ulykke, eller de som trenger ekstra pleie og omsorg når de blir gamle.

Det er et kvalitetstegn for samfunnet at levealderen øker, men det reiser også noen utfordringer i hvordan vi organiserer samfunnet. I likhet med mange andre kommuner, vil Halden få økt behov for helse- og omsorgstjenester. Det vil bli flere eldre og levealderen øker. Pleiebehovet vil derfor øke. Omfanget av demenspasienter øker normalt i takt med økt antall eldre og antallet kroniske lidelser kan øke. Disse økende behovene, samtidig som samhandlingsreformen krever mye satsing på kompetanse og ressurser, gir begrenset rom for store nye forbedringer i helse og omsorgstjenesten.

Det er viktig at alle får anledning til å leve en god og aktiv alderdom, og at kommunen har gode helsetjenester på̊ alle trinnene i omsorgstrappa. Dette for at alle skal kunne leve gode verdige liv.

Undersøkelser i regi av forbrukerombudet viser at spesielt når det gjelder ernæring, er det store utfordringer innenfor eldreomsorgen. Det samme gjelder aktivitetstilbudet, og det fortelles også at folk ikke får tilbud om sykehjemsplasser de mener å ha behov for.

Arbeiderpartiet vil få etablert et eldreombud i Halden, slik at brukere av kommunens helse- og sosiale tjenester kan få støtte til å fremme sin sak.

Arbeiderpartiet vil at eldreomsorgen og helsetjenestene skal være det offentliges ansvar. Arbeiderpartiet vil styrke hjemmebaserte tjenester slik at folk kan bo hjemme så lenge de ønsker. De ansatte må ha god tid til hver enkelt, og brukerne bør ha færrest mulig ansatte å forholde seg til.

Arbeiderpartiet vil etablere en heltidskultur i Halden kommune som sikrer ansatte som ønsker det, hele faste stillinger og sikre at faste oppgaver utføres med egne fast ansatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags