Gå til sidens hovedinnhold

– Vi har ikke munnkurv og vi svartmaler ikke

Artikkelen er over 4 år gammel

Må innrømme at jeg blir betenkt når jeg leser diskusjonene som pågår om tilstanden i Haldenskolen.

Først av alt vil jeg presisere at jeg ikke ønsker å bli betraktet som en av de som avsporer diskusjonen eller svartmaler situasjonen i Haldenskolen.

I Halden har vi kjempemange dyktige og engasjerte både lærere og assistenter. Disse står på og klager svært lite over knappe ressurser og dårlige arbeidsforhold.

Det skjer mye bra i skolen i Halden og det på tross av de trange rammene vi har. De ansatte jobber med læringsmiljø og skoleutvikling og lykkes langt på vei med den jobben de gjør.

Det er heller ikke tvil om at de fleste elevene i Haldenskolen opplever skolen som bra. De trives sammen med voksne og medelever. De lærer og utvikler seg og når de aller fleste kompetansemålene i Opplæringsloven.

Når det fra flere skoler fortelles at det er vanskelig å oppnå læringsmål i enkelte fag fordi det ikke er midler til å kjøpe formingsmateriell, ingredienser til mat og helse eller lærebøker så er ikke dette svartmaling, men situasjonsbeskrivelse.

Det er heller ikke svartmaling når det fortelles at det er få eller ingen delingstimer i fag og at klasser slås sammen. Dette er en beskrivelse av hva både ansatte, elever og foreldre opplever.

Når det blir stilt spørsmål ved denne beskrivelsen blir jeg personlig betenkt. Ingen har vel interesse av å prate ned arbeidsplassen eller skolen sin?

Enda mer betenkt blir jeg når det i HA og andre medier fremstilles som om vi egentlig skulle være fornøyd fordi vi har samme rammevilkår i Haldenskolen som i andre kommuner.

Med andre ord. Vi har ingen grunn til å klage, men vi må bare lære oss å bruke pengene mer fornuftig å riktig.

Jeg er en mann som er glad i tall og liker å lese statistikk. Jeg kunne derfor gjerne gått inn i noen av de tallene som presenteres, men vil heller støtte meg til de Kostratallene som er å finne på Telemarksforsknings sine sider.

http://www.ikostra.no/Kommune/Indikator?kommunenr=0101&indikatorId=8&aar=2015

Grafen på vedlagte lenke viser at Halden kommune bruker ca 13.700.- mindre pr elev enn gjennomsnittet i Norge.

Med ca 3500 elever ville dette bety at Haldenskolen driftes neste 50 mill billigere enn gjennomsnittet. Noe som tilsier at vi ligger mellom 15 og 20% lavere enn gjennomsnittet.

Går vi nærmere inn i oversikten fra Telemarksforskning vil vi se at Halden, ikke bare ligger under gjennomsnittet, men vi ligger på 411 plass i kommuneoversiket og at det kun var 16 kommuner som rapporterte at de brukte mindre på skolen enn oss.

Ja, jeg vet at Halden er på Robeklista. Jeg vet at rammene er trange. Jeg vet at mer til skole vil bety mindre til andre, men jeg savner likevel at vi i skolen blir tatt på alvor når vi sier at grensen er nådd.

Ytterligere innsparinger vil vi ikke være istand til å takle.

Kommentarer til denne saken