Hvorfor vi bør bry oss om menneskeskapt global oppvarming, og hva vi kan gjøre i Halden?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerKlima har vært, er og vil være i konstant forandring. Det samme vil mengden av forskjellige gasser i atmosfæren. Kombinert med kontinentaldrift vil variasjonen bli stor når perspektivet er millioner av år. Det er tidsperspektivet som i dag er problemet, ikke et problem for jorda, men for alt liv som lever på jorda i dag.

Alle levende organismer utvikler seg hele tiden. Denne utviklingen gjør at arter over tid vil tilpasse seg små forandringer i det miljøet de lever. Arter med stor genetisk variasjon vil derfor ha større sjans for å tilpasse seg forandringer enn arter med liten genetisk variasjon. Denne tilpasningen er utrolig, så lenge forandringene i miljøet ikke skjer for fort eller den genetiske variasjonen er for liten. Det er her problemet med menneskeskapt global oppvarming ligger.

Den menneskeskapte globale oppvarmingen i dag skjer så fort at artene ikke rekker å tilpasse seg forandringene i sitt miljø. I tillegg har menneskene bygd ned mye natur, hogger skogen og planter monokulturer, og beskatter alle arter som potensielt kan ha en verdi for oss. Dette gjør at den genetiske variasjonen hos mange arter i dag er liten og dermed ekstra sårbar for forandring i sitt miljø. Rask forandring i klima kombinert med at menneskene har bygger ned natur, har ført til at over 20 % av artene artsdatabanken har vurdert er rødlista i Norge. Flest truede arter finnes i Sørøst Norge og bare i Østfold var det i 2015 registrert 660 arter som er truet.

PROFIL: Johan Johansen

Miljøpartiet De Grønne

Det vi kan gjøre deles i to kategorier: Det første er å slippe ut mindre klimagasser. Det andre er å legge til rette for størst mulig biologisk mangfold.

For å slippe ut mindre klimagasser vil Miljøpartiet i Halden at kommunen skal kutte sine klimautslipp i tråd med Paris-erklæringen. I tillegg vil vi at kommunen skal legge til rette for, i samarbeid med næringslivet, at det er lettere for innbyggerne å kutte sine utslipp. Derfor vil vi at Halden lager sitt eget klimaregnskap med tilhørende klimabudsjett.

Vi vil også at biologisk mangfold skal verdsettes høyere når det planlegges utbygging eller andre tiltak som gjør inngrep i naturen. Spesielt viktig er det å verne randsoner, vassdrag, kystlinje og høyproduktiv skog. Når det gjelder restaurering av natur vil vi, når det er mulig, åpne bekker lagt i rør, oppfordre til at hogst skjer ut ifra Rikere Skog prinsippet og restaurere Tyska og deler av Hollenderen til et sentrumsnært naturområde. Det må innføres strengere føringer i Kommuneplanen når det gjelder bygging innenfor 100 meter sonen og langs innsjøer og vassdrag.

Det er mye vi kan gjøre som enkeltindivider og gjennom politiske føringer. Miljøpartiet vil jobbe for å sette biologisk mangfold i fokus og for å gjøre det lettere for alle å gjøre miljøbevisste valg i hverdagen. Johan Johansen Miljøpartiet de Grønne i Halden

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags