Hvis man som interessert iakttaker til meningsutvekslinger mellom AP v/Arve Sigmundstad og Høyre v/ordfører Edquist/gruppeleder Fredrik Holm, og HA lederartikkel, alt i HA 6/7, ønsker å gjøre seg opp egen mening basert på nevnte kilde, må man holde tunga rett i munnen. I det følgende kan man vurdere noen hovedpunkter i prosessen slik de framkommer i nevnte avisinnlegg:

1) Sigmundstad: Ordfører Edquist har valgt å ikke følge oppfordringen om å sette saken opp til politisk behandling, og under Edquists ledelse HAR KOMMUNEN VALGT Å IKKE SENDE ET HØRINGSSVAR TIL MYNDIGHETENE.

2) Edquist: ... VAR IKKE HALDEN KOMMUNE HØRINGSPART. Fylkene er bedt om å ivareta kommunene innenfor fylkene. Dette har fylket gjort, men Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har også sendt sine innspill da de er direkte berørt av den forsinkelsen som jernbanedirektoratet administrativt har lagt inn i handlingsprogrammet.

Verken Moss, Råde, Rygge eller Halden har sendt innspill da vi ivaretas av Østfold fylke. Fylket har sendt inn sitt innspill som et tilsvar gjennom Østlandssamarbeidet. Halden er heller ikke omfattet av handlingsdelen, da vi ikke er omfattet av NTP 2018-2029, og dermed ikke en særskilt høringspart.

3) Holm: Å sable ned ordføreren for at Halden ikke har svart på en høring som kommunen ikke var invitert til å svare på, blir nesten litt ufint. Det er viktig å påpeke dette av to grunner. For det første: Det er synd hvis AP skal fremme usannheter. I høringen som AP refererer til, ble ikke Halden kommune gitt anledning til å komme med en uttalelse.

4) HA lederartikkel: Det er fullt forståelig at han (Sigmundstad) ønsker en tverrpolitisk offensiv mot de statlige myndighetene og det rikspolitiske miljøet...... Men det er å tale for døve ører. Også lokalt. Posisjonen, anført av Høyre, kjører sitt eget løp.....Demokratiet vårt er bygget opp slik at de lokale politikerne skal jobbe for lokale saker. Jernbaneutbyggingen i Halden er så viktig at det hadde gagnet Halden hvis alle sto sammen. Så er ikke tilfellet. Og forholdet blir ikke bedre av at ordfører Edquist åpenbart er fornærmet når Sigmundstad kritiserer ham for manglende engasjement. Syrligheten i Sigmundstads retorikk viser også at forholdet dem imellom er på frysepunktet. Det har det vært lenge..........Det er ingen ukjent problemstilling, men like fullt trist – og en ulempe for Halden.

Så, hva kan man trekke ut av dette, en rimelig utenforstående som allikevel har fulgt debatten i Halden-politikken i en god del år? Snakker AP/Sigmundstad mot bedre vitende? (pkt. 1 ovenfor).

Eller er Høyre unnvikende og prøver å skjule sin uvilje mot Sigmundstads råkjør generelt? (pkt. 4).

Kanskje posisjonen i Halden er godt fornøyd med å slippe unna dette ved å la fylket koordinere gjennom Østlandssamarbeidet?

Ordføreren er helt klart ingen beundrer av alle i AP’s ledersjikt, hvilket han bør ha god grunn til, tatt i betraktning en del innspill fra det hold den senere tid.

HA’s leder lyder: «Posisjonen, anført av Høyre, kjører sitt eget løp». Tja, hvorfor? Spørsmålet går ikke til posisjonen eller AP, men til velgerne.

Hva rir AP, både i Halden og på riksbasis? Mye bærer preg av desperasjon. Aggressivitet synes å være mantraet i Halden AP, sløvhet sentralt.

Ingen av delene fører fram. Sigmundstads sinne kjører bare utviklingen feil vei for AP og samarbeidet. Han var fryktelig sint i forbindelse med Listhaugs utsagn i forbindelse med pass-saken for norske terrorister. 

Ettertidas galluptall viser at folket neppe var enig med han og AP. Han var fryktelig sint over ordførerens kommentar til H.B. Bangsmoen, mens han behendig ikke kommenterer sistnevntes fjollete harselas med ordføreren i HA en tid i forveien.

Personlig mener jeg ordføreren burde ha ignorert dette tullet, men det har nok trigget sinne i han også, for en gangs skyld.

AP Halden er i opposisjon og føler tydeligvis at det ikke er her de skal være. Greit å ha ambisjoner, men er det noe ved enkelte av frontfigurenes måte å stå fram på som ikke appellerer til omgivelsene, og heller ikke fremmer saken de agiterer for?

Det er velkjent at dagens AP v/Sigmundstad mener det er urettferdig at dagens AP-aktører skal ta belastningen for de svakheter det forrige regimet (Gamle AP) viste.

For den nye posisjonen var det i hvert fall helt klart at man måtte snu arkene og starte på nytt; ta ansvar. Har man ikke gjort det, Sigmundstad? Ikke helt uefne resultater for Halden by heller?

Det hadde vært forfriskende om AP kunne innse at kritikk er greit og nødvendig, men at sinne og aggresjon ikke er det forløsende for et parti i opposisjon, og dertil på defensiven og i motgang.

Lær av kvinnene i partiet, ellers går det åt skogen!