Vi har sett det før. I nyere tid gjorde det sterkest inntrykk da statsminister Erna Solberg og statsråd Sylvi Listhaug strevde med å si beklager.

Denne gangen er det Halden Høyre, med både ordfører, gruppeleder og partileder som strever med ordene – og som synes å mene at angrep er det beste forsvar. Tradisjonen tro, er det Arbeiderpartiet som angripes.

Halden har ikke brukt anledningen til å sende sine innspill på utsettelsen av jernbaneutbyggingen gjennom Østfold og frem til Halden. Det var en tabbe. Så enkelt kan det sies.

Ville jernbaneutbyggingen kommet raskere frem til Halden, om Halden hadde sendt et offisielt høringssvar? Antagelig ikke. Men skal Halden bli hørt – må Halden bruke enhver anledning til å fremme våre synspunkt. Politisk endring kommer ikke som en revolusjon gjennom natten, men gjennom fellesskapsløsninger, folkelig engasjement og langsiktig arbeid.

Offentlige høringer er rettstatens og demokratiets måte å innhente relevante innspill og merknader. Akkurat som Halden kommune gjør når samfunnsplanen nå er ute til høring. Når man igjen og igjen skriver at «Halden kan ikke svare på et brev man ikke har mottatt» - er det som man skulle tro hele Halden Høyre gikk glipp av samfunnsfagundervisningen på ungdomsskolen.

I jernbanesaken har Høyre vært påfallende tause, i motsetning til Halden FrP som er tydelige på at de ikke er fornøyd med egen statsråd når det gjelder jernbaneutbyggingen gjennom Østfold og frem til Halden. Det står respekt av Halden FrP i denne saken, det samme kan ikke sies om Høyre.

Når ordføreren nok en gang henter frem fem år gamle uttalelser fra en pensjonert fylkesmann om energi på avveie for å møte kritikken mot han og hans parti, er det fristende å gi han rett. Her er det mye energi på avveie. Istedenfor å bruke energien på Arbeiderpartiet, vil jeg anbefale både ordføreren og Halden Høyre å rette energien mot Oslo. Det er i Oslo avgjørelsene tas, av deres eget parti.

Derfor reiste en tverrpolitisk delegasjon fra Halden til Oslo for å fremme Haldens krav overfor østfoldbenken på Stortinget. Arbeiderpartiet, FrP, SV, Rødt, MDG og Senterpartiet deltok – Høyre ville ikke være med.

Jeg har utfordret samferdselsministeren fra talerstolen i Stortinget, og jeg har utfordret han skriftlig fra Stortinget. Svarene har vært unnvikende, men til slutt har ministeren bekreftet at situasjonen for Halden vil være den samme i mange år fremover. Denne usikkerheten er en ulykke for Halden, og for utviklingen av byen vår.

Allerede for 2300 år siden slo den kinesiske kongen Wu-ling fast at «å følge gårsdagens skikk ikke er nok for å forandre verden i dag». Ordfører Edquist har i en årrekke, lenge før han ble ordfører, markert som en sterk kritiker av Arbeiderpartiet. Deler av hans historiske kritikk har åpenbart vært berettiget, andre deler av kritikken oppleves nok som skivebom.

Når den politiske debatten fokuseres rundt den ideologiske historieskrivingen, mister vi fokus på det som betyr noe i dag – nemlig morgendagen.

Ordfører Edquist var i en årrekke Haldens fremste systemkritiker, jeg har lest både Halden Nettavis og hans bokmanus «Kampen om Halden» med interesse. Slik systemkritikk er viktig for demokratiet, selv om jeg nok kan være enig i at deler helt åpenbart kunne oppfattes som både sjikane og personangrep. Samtidig er systemkritikken viktig, og et sunnhetstegn for demokratiet vårt.

Det skjer noe med den offentlige debatten og folkestyret om all systemkritikk, eller politiske oppfatninger som ikke harmonerer med den herskende elites – skal slås ned.

Jeg tror Halden ville være tjent med også ordføreren og hans parti kom til den erkjennelse at i jernbanesaken, der fungerer ikke ordførerens strategi om å ordne opp på egenhånd.

La oss samle kreftene, legge en felles strategi – og i fellesskap jobbe mot myndighetene i Oslo. Den usikkerheten som henger over Halden nå, den er ingen tjent med. Heller ikke ordføreren – og hans parti.