Det har de siste dagene blitt skapt et inntrykk av at Halden Høyre ikke gjør noe for sikre fremdriften av jernbanen til Halden. Dette stemmer ikke. Det at vi ikke gjør ting på den måten AP ønsker å gjøre ting, betyr ikke at vi ikke gjør noe. Vi har drøftet dette både i formannskap og kommunestyremøter, men det har ikke vært et politisk vedtak. Det er dessverre ikke slik at kommunestyret i Halden kan vedta at vi NTP skal følges.

Det er heller ikke vanlig å svare på høringer man ikke er invitert til å besvare. AP vil at Halden skal svare på en slik høring uoppfordret. Det er ikke vanlig å svare på brev man ikke mottar. Hadde kommunen svart, ville det alle tilfeller ikke behandles som en høringsuttalelse. Det ville blitt ansett som en generell henvendelse hvor vi gjør vårt syn kjent. Det har vi gjort i svært mange sammenhenger.

Som vi har skrevet tidligere må vi alle jobbe opp mot sine partiorganisasjoner. Det gjør i alle fall vi i Høyre.

Jernbanen står overfor et historisk løft. Det arbeidet skal gjøres skikkelig 

Utbyggingen av InterCity er ikke kun en Haldensak, det er ikke bare en Østfold-sak; det er et gedigent nasjonalt prosjekt. Jeg tror vi skal være litt forsiktige med å bli alt for navlebeskuende. Hvis IC reduseres til lokale interessekamper kan det gjøre mer skade enn godt. I første rekke må vi stå samlet i fylket, både Østfold og etter hvert Viken. På Østfold Høyres årsmøte i mars vedtok partiet en resolusjon rundt samferdsel i Viken. Dette er å anse som partiets offisielle politikk. Under er det sakset inn ordrett det som ble vedtatt på årsmøtet:

«Østfold Høyre forutsetter at Jernbanedirektoratet i sitt forslag til handlingsprogram opprettholder NTPs fremdrift i henhold til stortingsvedtaket, også på InterCity på Østfoldbanen. Det betyr ferdig bygget dobbeltspor til Fredrikstad i 2024, Sarpsborg i 2026 og Halden i 2034. Østfold Høyres målsetting er imidlertid at jernbanen skal være ferdig utbygget til Halden innen 2030»

Østfold Høyre vil:

  • At NTP 2018-29 realiseres i tråd med stortingsvedtaket, og at man opprettholder eller forserer fremdriften på InterCity.
  • At trasévalg der jernbanen skal gå gjennom byområder avklares så raskt som mulig, slik at muligheter for lokal byutvikling ikke begrenses unødvendig.

Dette er viktige Haldensaker som nå også er Østfoldsaker. Når redaktøren i HA mener at vi ikke står samlet stemmer ikke dette. Alle i Halden er jo enige om viktigheten av IC til Halden. Nå skal vi også være litt forsiktige med å konstatere at rådene fra BaneNor og Jernbaneverket blir vedtatt politikk. Redaktøren synes å ha inntatt denne holdningen. Det er også slik at hverken redaktøren eller AP har fasiten på hvordan man skal jobbe med politiske saker.

Avslutningsvis kan det være betimelig å spørre om hvor konstruktivt det er å bruke energi på å si at Høyre har feilet. Jeg regner med at AP legger like mye energi i sitt arbeid opp mot fylkespolitikere og stortinget som det Høyre gjør.

LES OGSÅ:

Halden Arbeiderparti: - Jeg holder ordføreren ansvarlig

Halden Høyre: – Ufint å sable ordføreren