Halden Høyre og jernbanen

Henrik Rød er formann i Halden Fremskrittsparti

Henrik Rød er formann i Halden Fremskrittsparti Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

FRITT ORD Ordfører Thor Edquist er (som vanlig) sur og fornærmet når det poengteres at Halden Høyre ikke har vist tilstrekkelig engasjement for å få løst opp i jernbaneproblemtatikken i Halden.

Halden Høyres manglende evne og vilje til å bringe fremdrift i disse prosessene har Halden Frp påpekt i mange år. Problematikken har vært kjent i lang tid, og der andre kommuner samler seg for å utøve påtrykk, har Halden Høyre nærmest gjort det motsatte.

Dette kan dokumenteres. Halden Byutvikling AS er et selskap som er eiet til 100% av Halden Kommune, og selskapet har vært meget engasjert i å endelig få fastsatt valg av jernbanetrase inn til Halden. Dette for å kunne bidra til både et viktig bytutviklingsløft for Halden sentrum, men ikke minst også for å tilføre kommunekassen store midler gjennom salg av områdene på Tyska og Hollenderen samt naturligvis å sikre et godt jernbanetilbud til byen. Inntil nylig var styret i selskapet bredt sammensatt fra det politiske miljøet i Halden, og mange i styret var i en årrekke særdeles frustrert over manglende engasjement fra den politiske ledelsen sin side. Faktisk følte mange i styret at Halden Høyre gjennom ordføreren faktisk motarbeidet det påtrykk som Halden Byutvikling forsøkte å utøve for å bringe fortgang i prosessene. Den politiske ledelsen virket mer opptatt av å vente på Bane Nor enn å presse på for å oppnå løsninger.

Styret i Halden Byutvikling AS er ikke lengre bredt sammensatt. Ordføreren (som alene er generalforsamling og dermed faktisk kan beslutte det meste på vegne av selskapet) valgte nylig å avholde ekstraordinær generalforsamling, hvor de fleste i styret ble kastet. Nå består styret i dette viktige selskapet for Halden bare av to representanter. Begge representerer Høyre. En slik fremgangsmåte sier ikke bare mye om ordførerens demokratiske sinnelag, det forteller også mye om hvor lite Halden Høyre og ordføreren faktisk prioriterer jernbanesaken. Her burde naturligvis både kommunen, byutviklingsselskapet, posisjon og opposisjon arbeidet sammen. For en tid tilbake ble det tatt et initiativ om å utøve påtrykk for saken mot Stortinget. Halden Høyre valgte å ikke delta i dette. For oss i Halden Frp var dette uforståelig, men dette føyer seg inn i en lang rekke av små og store hendelser som etter vårt syn viser Halden Høyres manglende engasjement i saken.

Så kan den kritiske røst sikkert hevde at undertegnede her kaster stein i glasshus, all den tid vårt parti er representert i regjeringen som nå er ansvarlig for gjennomføringen. Slike røster vil vi ha forståelse for, og vi i Halden Frp legger ikke skjul på at vi er særdeles skuffet over den utsettelse som nå er presentert. Vi vil naturligvis gjøre alt hva vi kan for å fremskynde prosessene, men det er nettopp i en slik situasjon at vi gjerne skulle hatt Halden Høyre med på laget slik at trykket mot sentrale myndigheter blir så effektivt som mulig. Det er vanskelig for opposisjonen i Halden å utøve reell påvirkning i saken når posisjonen og den politiske ledelsen i kommunen ikke medvirker.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken