Jernbanen står overfor et historisk løft. Det arbeidet skal gjøres skikkelig

Ketil Solvik-Olsen er samferdselsminister

Ketil Solvik-Olsen er samferdselsminister

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

FRITT ORD Regjeringen er i gang med en massiv satsning på jernbane. En rekke store byggeprosjekter skal realiseres de neste årene, og bevilgningene til vedlikehold er doblet. Jernbanedirektoratet har nå lagt frem sitt handlingsprogram om hvordan de kommende års satsing på jernbanen best kan realiseres. Fra enkelte skapes det inntrykk av at hele satsingen er utsatt. Det er høyst misvisende.

Arbeidet med InterCity-utbyggingen pågår for fullt. Flere prosjekter er under bygging, eller skal straks starte. Vi har mangedoblet planleggingsmidlene nettopp fordi disse prosjektene skal gå fra å være en idé til å bli realisert. Veldig mye av arbeidet er i rute. Men i arbeidet avdekkes også utfordringer som må løses og som tar litt tid. Vi har altså ikke utsatt arbeidet med Intercity-prosjektet slik man kan få inntrykk av, men noen av strekningene vil det ta litt mer tid å ferdigstille. 

Vi kan ikke se bort ifra ny informasjon

Et konkret eksempel er jernbanestrekningen rundt Sarpsborg. I 2016/17 ble det gjort undersøkelser av grunnen som påviste større omfang av kvikkleire enn man antok i forarbeidet til Nasjonal transportplan. Dette må vi ta innover oss. Opposisjonen er direkte uansvarlig når de i realiteten mener vi skal se bort fra ny informasjon om dårlige grunnforhold. Jeg vil ikke bygge jernbane på kvikkleire. 

Det er også lite konstruktivt når enkelte AP-ordførere later som om byene deres nå nærmest legges i en møllpose. Dersom man faktisk vil bidra til jernbaneløsninger lokalt, er det bedre å bruke energien på å finne løsninger på konkrete trasévalg og tekniske problemstillinger, fremfor å late som om alt er lagt på is. Byene trenger ikke vente med sin byutvikling til siste skinne er lagt på jernbanen.

Skattebetalernes penger skal brukes fornuftig

Enkelte peker på at entreprenørene sitter klare til å bygge mer jernbane. Det er bra. Men jeg konstaterer samtidig at bare i år har flere store jernbaneprosjekter hatt problemer med å få nok entreprenører til å kjempe om kontraktene. Det er rart at entreprenørene sier de er klare til å bygge, men i for liten grad stiller opp når kontraktene kommer ut i markedet. Jeg ønsker å bruke skattebetalernes penger best mulig, og jeg ønsker arbeidsplasser i Norge. Derfor må vi finne ut hvordan vi fått konkurransen om byggeprosjektene til å fungere bedre.

Vår storstilte jernbanesatsing skal gi passasjerer og næringsliv et stadig bedre togtilbud. Under fem budsjetter med borgerlig regjering er det bevilget over 42 milliarder kroner mer til jernbanen enn i tilsvarende fem foregående år. Økningen er på over 50 prosent. Satsingen på vedlikehold er doblet i samme tidsrom. Dette har gitt resultater: En kraftig vekst i antall reisende og en svært positiv utvikling i kundetilfredsheten. Antall avganger øker, godstrafikken har økt og togstallen oppgraderes stadig.

 Selv om det ikke er vanskelig å peke på problemer, så er det grunn til å se betydelig lys i tunnelen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken