Svar til Nismah Mustaq

«Jeg ble aldri respektert for at jeg er religiøs», skriver Nismah Mustaq i HA 26/10. Hun er 19 år gammel, født og oppvokst i Halden, med foreldre av pakistansk opprinnelse.

Videre skriver hun blant annet: «Jeg ble født med en hensikt i denne verden, og hensikten var å tilbe Allah og følge levemåten til profeten Muhammad......».

Videre: «Jeg var ikke skapt for å tilpasse meg i samfunnet der jeg hadde muligheten til å ytre min religion.....».

Rene ord for pengene dette, Nismah, og det er lett å forstå at du da har et problem med ditt liv i Norge, selv om det ikke er muligheten til ytring eller frihet til å dyrke din religion som mangler i dette samfunnet.

Men du etterlyser tydeligvis aksept fra etniske nordmenn/ikke-muslimer for dine valg samt respekt for din religiøsitet.

Her er det mange momenter som spiller inn: Kultur, tradisjon, og kanskje i stor grad det faktum at kristendommen fortsatt preger norsk kultur.

Dessuten har vår religion hatt ca. 400 flere år på å utvikle seg enn din religion, islam, fra en tung og dominerende maktfaktor til frie organisasjoner som har fritt spillerom i samfunnet så lenge de forholder seg til landets lov og demokrati.

Det finnes også mange veldig konservative og Bibeltro kristne i Norge og Vesten som sikkert deler dine erfaringer om omverdenens syn på troen og manglende forståelse for religiøsitet.

Men det finnes også mange oppriktige muslimer som håper på en «modernisering» av islam, slik at det skal være mulig for de europeiske samfunnene å leve i fred og forståelse uten den avgrunn som i dag rår mellom kristendommen og islam, selvfølgelig ikke upåvirket av islamisters herjinger rundt i verden.

Men det som i mine øyne gjør det vanskeligst for deg, går nok først og fremst på dine forventninger til samfunnet rundt deg her i Halden.

Du skriver: «.....hvorfor ble jeg sett ned på hver gang jeg tok et valg? Var virkelig behovet så stort til å påtvinge dine meninger på meg?»

Dette tyder på at du har hatt diskusjoner med dine ikke-muslimske venner og fått motbør som du sier har skadet deg både psykisk og fysisk. Er det virkelig så tøft å være ung muslim i vår by? Slik må det jo ikke være!

Selv om du er født og vokst opp her i Halden, tyder mye av det du skriver på at du er et individ som er meget sterkt preget av din pakistanske bakgrunn, med 100 % vektlegging av religion fra første dag i ditt liv, mens religion i vårt samfunn blir «prioritert nederst på listen», som du uttrykker det.

Helt riktig er nok ikke dette, men det er en enorm forskjell på den holdning til religion du må være vokst opp under, sammenlignet med det som er den gjennomsnittlige etnisk-norske ungdoms bakgrunn.

 

 I vårt sekulære samfunn er det allikevel kristendommen og humane verdier som ligger til grunn for vår oppdragelse, mens det er det voksne mennesket som selv skal gjøre sine valg.

Vår tradisjon på dette området er i stadig større grad at vår holdning til religion er vår private sak, og at det ikke angår oss andre hva den enkelte måtte tro.

Ikke nok med det, men vi er strengt tatt ikke interessert i hva Kari og Ola eller Nismah mener på dette området og synes ikke det er noen grunn til å gjøre dette til et tungt, offentlig tema.

Ja, ganske enkelt; vi ønsker det ikke. Muslimers trang til å gjøre nettopp det er nok den største og mest berettigede enkeltgrunnen til den vestlige verdens skepsis til islam. Er norske muslimer, gamle og nye, ganske enkelt ikke klar over dette?

Lykke til, Nismah! Jeg håper du finner en vei ut av problemene og får et godt liv som muslim i Norge.

Hilsen Tormod R. Ausland