Vi har jo egentlig to ønskemål for tog til Halden

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerSom gammel haldenser, er jeg oppriktig glad i byen og interessert i hva som skal skje med den når det skal velges trasé for Intercity til eller gjennom Halden.

Er redd for at valget blir dobbeltspor gjennom sentrum og hva det medfører av sentrumsrasering. Begge bruene må rives og erstattes med nye. Dobbeltsporet vil trenge plass og medfører omfattende riving av eksisterende bygninger på Sydsiden.

Vil vi det? Finnes det løsninger som skåner sentrum?

Jo, det gjør det helt sikkert. Det er bare å finne alternativer vi og byen kan leve med. Sverige har allerede investert tungt på dobbeltspor mot Dals Ed og Kornsjø. Det er et ledd i deres arbeid for bedring av infrastrukturen i området, et område som også trenger bedre kommunikasjoner.

Derfor tror jeg ikke svenske myndigheter noen gang vil gå på Svinesund-løsningen, som jo egentlig er den ideelle for oss.

Det er mange haldensere som har synspunkter på hvordan akkurat Halden kan løse problemene med Intercity og dobbeltspor.

Vi har jo egentlig to ønskemål:

  1. Ingen godstrafikk gjennom sentrum
  2. Intercity inn til Halden

1. Godstrafikken utenom sentrum via ny stasjon. Da må vi lede den trafikken utenom sentrum sammen med utenlands persontog. Det betinger en ekstra stasjon, som kan være av den beskjedne typen med bare en plattform på hver side av dobbeltsporet.

Trasévalg og plassering av stasjonen må gjøres med tanke på støy og minst mulig inngrep i bebyggelse. Der blir det av- og påstigning for Oslo-Göteborg. Den traseen må fortsette mot Tistedal og knyttes til nåværende spor.

2. Intercity inn til Halden. Det betyr at vi kan beholde dagens stasjon som endestasjon for Intercity-nettet. Da med et knutepunkt ved for eksempel ved Berg stasjon. Der kan høyhastighetstoget gå østover i en bue utenom sentrum og Intercity fortsette til Halden stasjon på dobbeltspor eller oppgradert enkeltspor.

Kan vi redusere inngrepene i dyrket mark, bør det diskuteres å heve banen over marknivå med pilarer, slik som man ser vellykkede løsninger på i andre land, så vel som i Norge. F. eks i Sandnes der plattformene er høyt over bakken mens servicebygget er på bakkenivå.

Godstog støyer naturligvis mye mer enn dagens persontog. Derfor er det viktig å legge «omkjøringstraseen» slik at sjenerende togstøy begrenses mest mulig. Støyskjermer og jordvoller har vist seg veldig effektive andre steder.

Økonomer kan sikkert regne grundigere på dette. Men for en legmann ser dette ut til å være en billigere løsning enn å gjøre om hele Haldens sentrum til en byggeplass i flere år, med ny bred trasé gjennom byen, godstog, to nye bruer over Tista, kostbar tunnel gjennom festningsfjellet med fortsatt uønsket stor stigning og masse byggevirksomhet i sentrum, trafikkaos og store ulemper for turistnæringen.

Sommerbyen Halden vil lide unødvendig i mange år.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags