Replikk til Sigmundstad om jernbanehøring

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

REPLIKKDet virker som om det ikke lenger er noen grenser for hvilke påstander noen kan komme med, både i Kommunestyret og i fritt ord spaltene, med det for øyet å forsøke å sverte posisjonen eller administrasjonen. Arve Sigmundstad fikk følgende svar fra administrasjonen i går kl 1400, men velger altså å påstå noe helt annet i HA: «Det etterspørres en høringsfrist som gikk ut før helga. Jeg er ikke innforstått hva denne høringsfristen gjelder, men gjelder den høringsfrist på Jernbanedirektoratets høring på jernbanesektorens handlingsprogram som gikk ut 22. juni, var ikke Halden kommune høringspart.

Dette er oppfølging av NTP 2018 – 2029 og det er fylkene og de fire største kommunene  som er høringskommuner. Fylkene er bedt om å ivareta kommunene innenfor fylket. 

Dette har fylket gjort, men Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har også sendt sine innspill da de er direkte berørt av den forsinkelsen som jernbanedirektoratet administrativt har lagt inn i handlingsprogrammet. 

Hverken Moss, Rygge, Råde eller Halden har sendt innspill da vi ivaretas av Østfold fylke. Fylket har sendt inn sitt innspill som et tilsvar gjennom Østlandssamarbeidet.

Halden er heller ikke omfattet av handlingsdelen, da vi ikke er omfattet av NTP 2018 – 2029, og dermed ikke en særskilt høringspart.

Ordfører er og omfattet av denne mail, da han tidligere i dag spurte om noe likelydende.»

Halden kommune har ikke engang fått tilsendt høringen da vi ikke er en del av handlingsdelen frem til 2029.

Artikkeltags