Halden kommune har ikke svart på høringen om utsettelsen av jernbaneutbyggingen til Halden og Riksgrensen. Det faller åpenbart ordføreren tungt for brystet at jeg påpeker dette – han går til og med så langt som å hevde at en slik påpekning er å sverte posisjonen og administrasjonen.

La meg derfor være krystallklar, jeg holder ordføreren ansvarlig – ingen andre.  

Å påpeke manglende politisk engasjement i en av de aller viktigste politiske sakene for Halden – nemlig jernbaneutbyggingen – mener ordføreren er et forsøk på å sverte han og administrasjonen.

Dette følger et kjent mønster. Ordføreren inntar offerrollen, før han kommer med nedsettende karakteristikker av sine meningsmotstandere – mens han unnlater å forholde seg til det politiske innholdet, og som vanlig svarer han heller ikke på spørsmålene.

Hvorfor i all verden har Halden kommune valgt å ikke svare på høringen om jernbaneutbyggingen til Halden, og hvorfor i all verden har ordføreren nektet å sette saken opp til politisk behandling slik at vi kan fatte et tydelig vedtak som oversendes myndighetene?

Uansett hvilke karakteristikker eller bortforklaringer ordføreren vil komme med, står dette igjen som et faktum:

Aksjon rett linje, Artic Cluster, Arendalsbanens venner, Aurskogbanen, Banvokterne, Besteforeldrenes klimaaksjon, For jernbane, Forum Bergensbanen, Geilogruppen, Jernbanealliansen, Jernbaneforum, Krøderbanens venner, Mjøsen skog, Viken skog, Norskog, Museumsbanenettverket, NHO, Spekter, Norsk Transport, Notodden utvikling, Næringsforeningen i Trondheim, Rjukan næringsutvikling, Visit Geilo samt en rekke andre næringsråd, regionråd, kommuner og fylkeskommuner har avgitt sine høringssvar – også Fredrikstad og Sarpsborg har svart.

Halden kommune har valgt å ikke mene noe om utsettelsen av jernbaneutbyggingen gjennom Østfold og frem til Halden.

Våre nabobyer Fredrikstad og Sarpsborg har hatt saken oppe i formannskap og kommunestyrer, før de har sendt sine høringssvar. I Halden har ordføreren gitt en muntlig orientering, uten så mye som et eneste sakspapir eller den minste antydning til saksforberedelse – før man altså velger å la være å sende en tydelig melding til myndighetene om at den situasjonen Halden nå står i vedrørende jernbaneutbyggingen – den er ikke holdbar.

Den 13 april skrev jeg om forslaget til utsettelse av jernbaneutbyggingen til Halden i Halden Arbeiderblad;

«Jeg forutsetter at det er en tverrpolitisk enighet i Halden om at dette må ryddes opp i, og jeg forventer at ordføreren tar de nødvendige initiativ – slik at de kan gis et kraftfullt tverrpolitisk signal fra Halden. Slik saken ligger nå, er det rett og slett ikke godt nok.»

Ordfører Edquist har valgt å ikke følge oppfordringen om å sette saken opp til politisk behandling, og under Edquist sin ledelse har kommunen valgt å ikke sende et høringssvar til myndighetene. Det er fremdeles ikke godt nok – dette er utelukkende å konstatere et faktum.