Å jobbe i Halden kommune er innholdsrikt. Det skjer mye og man møter på mange nye utfordringer og gjør seg noen erfaringer.

Som Hovedtillitsvalgt i Delta Halden ser jeg mange av dem. Jeg opplever ikke alle selv, men jeg bistår flere som opplever utfordringer man helst ikke skal snakke om.

Det er dessverre mange som opplever konflikter på jobb. Konflikt i seg selv, trenger jo ikke å være negativt. Vi er alle enige om at det er lov å være uenige, ha ulike syn og oppfatte ting forskjellig. Derimot å stå i konflikter over lengre tid, å oppleve utestengelse, diskriminering eller grenser til trakassering, er noe helt annet.

Allikevel undrer jeg litt over enkelte hendelser og påstander i vår kjære kommune. På vår kjære arbeidsplass, hvor vi sammen skal dra lasset, komme i mål med våre oppgaver, gi gode tjenester til innbyggere, brukere og pasienter. Har det blitt en trend å ikke tåle kritikk? Har det blitt en trend å bruke varslingssystemet til enhver negativ oppfattelse av en hendelse eller en person? Er det ikke lov å si unnskyld?

En vanlig, generell definisjon av mobbing er følgende: En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer (1). I definisjonen ligger også at den som blir utsatt har vanskelig for å forsvare seg.

Bare så det er sagt, jeg mener ikke at man ikke skal varsle dersom man opplever å bli krenket, diskriminert eller på noen annen måte opplever å føle seg utrygg på sin arbeidsplass, men jeg synes at det oppfordres altfor lett til å bruke det som et virkemiddel mot å få fram viljen sin eller sette ledere eller andre ansatte på plass.

Hva med samarbeid? Hvor ble det av den gode dialogen hvor man i fellesskap drøfter ting saklig og konstruktivt? Hvor ble det av selvinnsikten og det å lære av hverandres feil? Er det ikke lov å si «jeg beklager», og bli trodd? Det gjelder for så vidt på begge sider av bordet. Det er ledere og ansatte som har like store vanskeligheter med å si «jeg beklager, det skal ikke gjenta seg» av helt prinsipielle årsaker. De vil ikke og de skal ikke bli enige. Koste hva det koste vil.

Det er mange som er drittlei skittkastingen i mediene imellom de politiske partiene, lei av å høre de kritisere hverandre i forsvar for å få fram sine poenger.

Hva med å fortelle og formidle om hva dere står for og hva dere ønsker å få til for Halden? Hva med å samarbeide der dere står likt og være enige om at dere er uenige i andre situasjoner? Hvem er tjent med negativ omtale og skittkasting? Dere er folkevalgte. Valgt av folket. Dere skal styre og representere Haldens innbyggere, er det representativt å slenge dritt og «krenke» hverandre offentlig?

Går politikerne foran og fremmer en oppførsel som ansatte skal fremme? Jeg tenker, vi har jo alle et felles ansvar for å oppføre oss og respektere hverandre? Både ansatte, arbeidsgiver og politikere?

Som hovedtillitsvalgt i Delta opplever jeg altfor mange saker som kunne vært løst med dialog, god kommunikasjon, forståelse og vilje til å møte hverandre for å finne en løsning. Dessverre er det varslingssaker som aldri i bunn og grunn skulle vært en varslingssak.

Jeg stiller meg undrende til at det fra enkelte ansatte og tillitsvalgte oppfordres til å bruke både varsling og rettstvister som et virkemiddel for å få igjennom prinsipielle meninger. Det er hva jeg kan se, misbruk av makt.

Vi er mange ulike fagforeninger i kommunen, og jeg tror flere av oss tenker at saker kan løses og bør løses igjennom gode dialoger og drøftinger, samt rettferdig behandling. Jeg mener ikke å undergrave arbeidsmiljøloven eller ansattes medbestemmelsesrett, derimot tenker jeg at man skal jobbe for å komme fram til gode løsninger, for alle og ikke gå til krig til enhver pris.

Sammen har vi alle et ansvar, en medvirkningsplikt. Alle ansatte i Halden kommune skal bidra til godt arbeidsmiljø, det er vi pliktig til, samtidig skal arbeidsgiver legge til rette for at dette er gjennomførbart. Men alle har et ansvar. For arbeidsmiljøet skal fungere, må vi på lik linje bidra med vårt. Det er lov å si unnskyld, og unnskyldningen bør aksepteres.