Debatten rundt fremtidig bruk av Torget går igjen varm. Noen av debattantene, gjerne med egne direkte økonomiske motiver, maler opp en fremtid der Sørsida av Halden er dødsdømt om man ikke beholder de ca. 110 parkeringsplassene som ligger på byens mest sentrale tomt. Der monumentet som symboliserer Haldens viktigste historiske begivenhet er plassert, Nordmann-støtten.

Men i en tid der fakta-resistens er et stadig mer utbredt fenomen, er det på sin plass å trekke fram noen essensielle tall:

Det ligger 330 kommunale og privat-regulerte betalings-parkeringsplasser mellom 15 sekunder og tre minutters gange fra Nordmann-støtten.

Parkeringssituasjonen på Sørsida er pr. i dag oppsiktsvekkende god, du skal ha usedvanlig uflaks om du ikke finner en sentral parkeringsplass i Kirkegata, Borgergata, Blokkhusgata, Jernbanegata, Adelgata, Peder Colbjørnsen gate, Johan Stangs plass, Skomakergata eller på vestsiden av hotell/ kultursalbygget. Av disse 330 parkeringsplassene befinner 95 seg på plassen som disponeres av Thon Hotell utenfor Rørlegger Jørgensen butikklokaler. Plasser som også kan leies av betalende parkerere døgnet rundt.

Noen plasser er sogar gratis korttidsplasser, blant annet utenfor Flamenco i Jernbanegata.

På NSBs pendlerplasser rundt jernbanestasjonen er det i tillegg 135 plasser, ofte er bare en del av dem i bruk. Kanskje kommunen kunne ta over noen av disse?

Jeg har unnlatt å ta med et tjuetalls en-times parkeringsplasser utenfor matbutikken Kiwi. 

Hva med når det er arrangementer i Kultursalen?

99 prosent av disse foregår på kveldstid, og da vil alle som ankommer i bil kunne finne seg en plass i en radius på maks tre minutters gange fra inngangen til salen.

Tidligere i sommer hadde Det Norske Blåseensemblet gratis fyrverkerikonsert på havna, der over to tusen fikk med seg arrangementet. Samtidig var Torget stengt for parkering.

Et svært godt bevis for at det ikke er noe problem for folk å finne veien til havna på tross av at de ikke får parkert på Torget.

Ideen om at Halden må finne erstatninger for eventuelt frafall av parkeringsplasser på Torget i en ny, underjordisk parkerings-garasje under Torget, er med andre ord fundert på et ikke-eksisterende behov.