Svar til Roger Dybedahl.

Å ha en offentlig samtale om homofili er ikke lett hvis man sier noe annet enn det de fleste tenker. Men Roger Dybedahl er forbilledlig respektfull og saklig i sine kritiske spørsmål til meg. Han fortjener derfor et svar.

Jeg har i grunnen ikke uttalt meg verken om kjærligheten mellom to personer av samme kjønn eller deres samliv. Som politiker har ikke jeg noe med folks kjærlighetsliv. Men det jeg sa er at det er unaturlig at to av samme kjønn gifter seg. Dette sa jeg med henblikk på at ekteskap forbindes med barn, noe som også var bakgrunnen for HAs intervju med meg.

I mange år har jeg nå hørt den ene autoriteten etter den andre formane far til å være mer til stede i sine barns liv, for barn trenger både sin mor og sin far, så langt det er mulig. Er dette noe som plutselig ikke gjelder lenger? Og så siterte jeg FNs Barnekonvensjon som sier at barn har rett til å få omsorg fra sine biologiske foreldre, så langt det er mulig. Bør nå Barnekonvensjonen endres?

Jeg er klar over at for noen kan slike tanker oppleves som personlig sårende, men jeg har ikke noe ønske om å gjøre livet vanskeligere for andre. Jeg betviler heller ikke den enkeltes evne til kjærlighet overfor barna. Men i en tid da mangfold og ulikhet framheves som positivt synes jeg det er viktig også å løfte fram dette perspektivet at samfunnet bør legge til rette for at barna i størst mulig grad får vokse opp sammen med sin mor og far.

Les også

Det viktigste for et barn må vel være å leve med trygge og kjærlighetsfulle foreldre uavhengig av hvilket kjønn foreldrene har?