«Styrets jobb er å være vaktbikkje. Holmens jobb er å realisere fastsatte mål.»

HK Halden: Morten Skaug (bak fv.), Thore Malmquist, Arild Roger Andersen. Gro Telhaug (foran fv.), Hans Jørgen Eriksen (styreleder) og Gaute Storås, utgjør HKH-styret. Sammen med Trine Grip og Trude Barstad Thoresen.

HK Halden: Morten Skaug (bak fv.), Thore Malmquist, Arild Roger Andersen. Gro Telhaug (foran fv.), Hans Jørgen Eriksen (styreleder) og Gaute Storås, utgjør HKH-styret. Sammen med Trine Grip og Trude Barstad Thoresen. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

HK Halden svarer etter sportssjef Atle Wester Larsens kommentar om uenighet mellom klubbens styre og trener.

DEL

LeserbrevSportsleder i Halden arbeiderblad, Atle W. Larsen reflekterer i avisa 9 . mars rundt elitesatsingen til klubben. Det er bra med en lokalavis som har engasjement og fokus på byens idrett. Det blir gjengitt at det har vært liten informasjon å hente fra både styret og trener den siste tiden. Det har sine naturlige årsaker i at klubben står midt oppe i forberedelser til årsmøtet, utvikling av strategi for fremtiden og informasjonsarbeid internt.

Bakgrunn: Høyt spill om framtida til elitelaget i HK Halden

Sittende styre og påtroppende styre hadde informasjonsmøte med elitespillerne, støtteapparatet og trener mandag 7. mars. Styret har hatt ønske om å informere på dette nivået FØR all informasjon slippes til media.

Styrerepresentanter hadde utviklingssamtale med trener Morten Holmen tirsdag 8. mars. Videre vil strategien for de nærmeste årene bli lagt frem på årsmøtet torsdag 10. mars som et forslag fra sittende og påtroppende styre.

Det er årsmøtebeslutninger som er førende for både styret og trener i klubben.

Det er riktig som Larsen påpeker at styret ønsker å legge frem en klar strategi tuftet på sunn økonomi og fokus på muligheten til å bli god i egen by.

HK Halden er en klubb med god rekruttering. Elitelaget skal være forbilder for de unge med hensyn til håndballglede og synlig bevis på at drømmer kan realiseres.

Elitelaget består i dag av cirka halvparten lokale spillere (Halden, Fredrikstad, Sarpsborg). Dette er et synlig bevis på at hvis du har både vilje og evne, kan du bli elitespiller på et av Norges beste lag i egen by.

Som dugnadsklubb er vi også avhengig av å skape engasjement i foreldregruppen. Dette har styret tro på at gjøres best når elitelaget har mange spillere med navn de har et forhold til kombinert med flotte nasjonale/ internasjonale spillere. Det samme gjelder våre sponsorer og samarbeidspartnere. Mange har signalisert til oss at lokal forankring er viktigere enn et lag med stor grad av spillerimport.

Når det gjelder signering av nye spillere, er det naturlig for styret å først se i egne rekker og i Østfold om det er spillere som har utviklet seg slik at de har forutsetninger til å ta et steg opp.

Deretter er det naturlig å se om det finnes lokale spillere som i dag spiller utenbys, som kan være aktuelle for klubben igjen. For å opptre profesjonelt med hensyn til å kontakte spillere så gjøres dette ved at deres nåværende klubb kontaktes skiftelig. Styret har ansvar for denne henvendelsen. Videre er det styret gjennom sin sportslige leder som foretar en første samtale. Denne samtalen er for å kartlegge muligheter og interesse. Ikke bare for kommende sesong men også for tiden lenger frem. Ikke bare for å tenke elitelag, men også for å tenke vårt rekrutteringslag.

Hvis det er ønske om videre dialog med tanke på kommende sesong, kobles også treneren inn. Det er treneren som skal ivareta den faglige vurderingen av nye spillere sett opp mot både klubbens strategi og årsmøtevedtak og opp mot lagskultur, målsetting og behov sett ut fra eksisterende spillergruppe.

Det er daglig leder som delegerer ansvar til sportslig leder å påse at klubbens strategi og klubbens økonomi blir fulgt både med tanke på neste sesong og med tanke på årene fremover.

Til slutt er det også nødvendig for klubben å lete etter spillere nasjonalt og internasjonalt som kan være med på gi laget det nivået som målsettingen er lagt opp til og for å erstatte spillere i avgang.

Både styret og trener får/retter henvendelser fra/til agenter og spillere som er interessert i å flytte på seg. Sammen skal de komme frem til hvem klubben ønsker å kontakte. Klubben ønsker ikke å engasjere spillere som det ikke er enighet om at passer inn i klubbens strategi og planer.

En trener er ansatt av styret og får sine arbeidsoppgaver basert på årsmøtevedtak om målsetting og økonomi. Trenere kommer og går, mens styret har ansvar for at klubben består.

I HK Halden er vi så heldige at vi har en trener i Morten Holmen som er meget profesjonell med tanke på å følge styrets føringer og klubbens målsetting. Slik vil det også være i sesongen 2016/ 2017. Samtidig skal det også nevnes at alle trenere har sitt eget perspektiv med tanke på veien videre og sine referanser til resultat i forrige klubb.

Det er naturlig at trenere også jobber mot å få et spillerbudsjett som er så romslig som mulig. Hk Halden har sammenfallende ønsker med vår trener med tanke på å prestere.

Styrets jobb blir å være vaktbikkja som også skal ivareta et vedtatt budsjett. Holmens jobb blir å realisere fastsatte mål ut fra det handlingsrommet han blir gitt.

Nå ser vi frem imot et historisk sluttspill for laget og klubben. Vi er det syvende beste kvinnelaget i Norge! Det er et godt tegn at våre flotte håndballjenter, vår dyktige trener, vårt suverene støtteapparat, våre supportere og våre frivillige er misfornøyde med et syvmålstap mot Norges nest beste håndballag (Glassverket) som kun har tapt 4 kamper på ett år!

Det sier noe om hvor langt vi har nådd. Vi ser også frem til et nytt håndballår med klubben mot nye høyder og et stort lokalt engasjement på alle nivåer.

Heia håndballbyen Halden!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags