Nyhetsredaktør Morten Ulekleivs signert-innspill 9/3 d.m. utløser en del tanker hos meg. Med hvilken rett opphøyer han seg til dommer over «rike pensjonister» som han kaller dem? Tenk de reiser for halv pris både med fly og tog, til tross for millionformue, og gode pensjoner! Ja, det er selvsagt riktig i og for seg, men en sak har som regel flere sider.

Da disse pensjonistene var unge, måtte de slite adskillig hardere enn i dag. Det fanter ikke maskiner av alle slag, så det meste ble utført med håndkraft og tungt kroppsarbeid. Det fantes verken motorsager, eksektrisk drill, eller for den saks skyld alle de hjelpemidler som i dag er en selvfølge. Verken opvaskmaskiner eller vaskemaskiner var en sevfølge i alle hjem, og husmødrene måtte pent utføre sine plikter med sine egne hender. Ulekleiv  framholder her gifte pensjonister som dem som skummer fløten i dagens samfunn. Men glem ikke at den gang ble hjemmet bygget litt etter litt i stedet for som i dag, da alt skal være på plass fra første stund. Altså har de fleste av disse rike og misunnelsesverdige pensjonistene seg selv å takke for sine gode kår!

Men Ulekleiv har helt glemt å nevne en annen gruppe som sliter i dag. Nemlig minstepensjonistene! I Halden er det tusen av dem og jeg er en av dem. Halve pensjonen går til boutgifter, det resterende, ca 6.000 skal dekke absolutt alle andre utgifter som mat, klær, forsikringer, avis, telefon, legebesøk etc.-etc. Det blir ikke snakk om sparing i alle fall!

Samfunnet har nå engang bestemt at det er flest kvinner som blir minstpensjonister. For det tredje finnes det mange enker som sitter med gjeldfrie hus, men som må svare for alle utgifter alene på sin minstepensjon! Er det misunnelsesverdig? Jeg husker den gang både trygdede og de med lavest pensjon hadde gratis buss, fri lege og halv pris på medisiner som ikke var på blå resept. Dette satte Høyre en brå stopper for da de første gang ovetok etter Arbeiderpartiet. Det skjedde forøvrig uten noe særlig fohåndsvarsel til brukerne, hvi jeg husker riktig. Ordførerens begrunnelse var at dette ikke var lovpålagt.

Nå ja, en dag blir også Ulekleiv, om ikke minstpensjonist så i alle fall pensjonist. Og årene går fort! Muigens råder da samme reglene da, så da blir vel også han å betrakte som en av disse priviligerte «rike pensjonistene»?

LES OGSÅ: https://www.ha-halden.no/honnorrabatt/politikk/ytring/rike-pensjonister-kan-reise-norge-rundt-pa-rabatt-mens-alenemodre-sitter-hjemme/o/5-20-478961