Les hennes innlegg her:

Rådmannens frivillighets-koordinator

Dette blir for merkelig, og minner betenkelig mer om «frivillig tvang».

En av mine eldre søstre pleide ofte å si, når hun hadde ansvaret for oss som var yngst, og vi opponerte mot hennes krav om lydighet: «Her er det ingen tvang»! «Den som ikke vil, den skal».

De som i dag gjør tjeneste som frivillige gjør en utmerket jobb, og det uten å få en eneste øre i lønn.

Kommunen sparer millioner på det, og nå vil de altså utnytte dette enda mer, og tvinge dem og flere til «frivillig tjeneste»?

Hvor er logikken?

Tanken om å sette ytterligere press på disse menneskene er en krenkelse av dem som i lange tider har gjort denne tjenesten, og det uten å ha blitt presset av kommunen.

Nå skal de altså følge rådmannens krav om ytterligere innsats. For at kommunen lettere skal kunne si opp flere ansatte som i dag får fast lønn?

Hvis dette skal kalles demokrati, så er vi kommet langt ut av kurs, og frivilligheten har mistet alt det den hittil har stått for, nemlig gleden ved å vite at det de gjorde var en uegennyttig handling.

Til beste for mennesker som har behov for deres hjelp.

Etter å ha snakket med en del av de frivillige, vet jeg at det er stor motstand mot rådmannens forslag blant dem, og de har ingen planer om å fortrenge kommunens faste ansatte. Noe som uvergerlig må bli resultatet!

Nå er det bare å håpe på at Pensjonistpartiet vil få bred støtte hos velgerne, fordi de klart tilkjennegir at de vil arbeide for de svakeste i samfunnet (ikke bare for pensjonister) og vil gjøre sitt beste for at de skal får et bedre liv, i stedet for at det som til nå blir stadig mere usikkert!

Hillgund Klavestad