Det er mulig å både bevare og utvikle

ENGASJERER SEG: Henrik Rød, leder i Halden Frp, mener det er fullt mulig å både bevare og utvikle Halden.

ENGASJERER SEG: Henrik Rød, leder i Halden Frp, mener det er fullt mulig å både bevare og utvikle Halden. Foto:

Av
DEL

FRITT ORDBåde ordfører Edquist og redaktør Kjøge har i innlegg de seneste dager tatt til orde for at byens innbyggere må være mer positive til utvikling av byen vår.

Det er det ikke vanskelig å være enig i.

Vi deler bekymringen for at folketallet i Halden synker, og at det nærmest ikke bygges ordentlige boliger for familier i sentrum.

Imidlertid blir det totalt skivebom når redaktøren setter likhetstegn ved det å ville bevare gamle ærverdige signalbygg i sentrum, med det å være motstander av utvikling og boligbygging i sentrum.

Et godt eksempel på dette er de planlagte utviklingsområdene på Tyska og Hollenderen. Det har vært en meget lang kamp å få til dette prosjektet, og vi er ikke mål ennå. Halden FrP har vært en pådriver for prosjektet i over ti år. Ordføreren var derimot en av de fremste motstanderne av prosjektet, og vi husker veldig godt en rekke oppslag i avisen med krigstyper om hvor forferdelig og dumt dette var. Det er gledelig (og vi innrømmer – også litt irriterende) at han nå med bred penn lovpriser prosjektet og ønsker det velkomment. Men vi må huske at dersom det skjer noe utvikling i disse områdene er det ikke på grunn av, men på tross av ordførerens innsats i tidligere år. Men det er fortsatt lov å snu – og vi honorerer ordføreren for dette.

Les også: Bevaring og utvikling i byen vår 

Vi ønsker også hjertelig velkommen boligbygging på Grønland. Vi tror at det oppdaterte prosjektet som viser en noe lavere utnyttelse, vil være et godt tilskudd til boligmarkedet i Halden. Forhåpentligvis vil både yngre og eldre være interesserte i å bosette seg her, noe som vil gi liv og vitalitet til sentrumsområdet som i dag er preget av stillstand.

Derimot er vi meget skeptiske til prosjektet på Os Skole. Slik flertallet bestående av Høyre og Arbeiderpartiet m.fl har presentert dette, vil det medføre en svekkelse av sentrum. Det er en simpel konstruksjon i kompositt og kinesisk granitt. Barna som skal gå der avspises med minimale utearealer, og mange av disse er «hendig» plassert oppe på takene. Vi har rom for å gjøre det bedre her i Halden. Vi mener også at det er uheldig å samle både barne- og ungdomsskoleelever under samme tak. Vi har plass nok til å unngå dette i Halden. Når vi i tillegg vet at forslaget innebærer å rive ett av Haldens mest bevaringsverdige bygg – Os Skole – så blir hele prosjektet uheldig for byen, slik vi ser det. Vår løsning er å beholde ungdomsskole på Rødsberg og utvikle Os Skole som barneskole videre. Tilbygg og ombygging av gamle bygg hvor man forener tradisjon og nyskaping, gjøres med stor suksess andre steder. Dette vil også fungere i Halden, og vil øke byens attraktivitet. Er det virkelig noen som tror at trange skoler uten adekvate utearealer, bygget i en billig komposittkontruksjon, vil få flere til å bosette seg i sentrum?

Les også: Halden må vokse mer 

Så redaktør Kjøge – det er fullt mulig å både være tilhenger av utvikling av Halden med samtidig fokus på bevaring og fornyelse av historiske signalbygg og byens egenart.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags