Flott at LO jobber for heltidskultur i Halden kommune

Johan Johansen

Johan Johansen

Av
DEL

FRITT ORDDen store kampsaken til LO i årets valg er at alle som ønsker å jobbe heltid skal ha mulighet til det. Det er en viktig kampsak, men den mangler en viktig nyanse. Den tar som utgangspunkt at alle vil jobbe fulltid og skal ha mulighet til det, men det er mange som i dag jobber fulltid som ønsker å jobbe deltid. Vi i MDG mener det er like viktig at de som ønsker kan jobbe deltid som at de som ønsker skal jobbe fulltid.

Muligheten til å jobbe fulltid er utrolig viktig for folks mulighet til å forsørge seg selv og sin familie. Tvunget deltid gir for mange store økonomiske begrensninger som blant annet gjør det umulig å få mulighet til å kjøpe sitt eget bosted eller å ta barna med på ferie. I tillegg er det en stor psykisk belastning som påvirker livsgleden og helsen. Det er for MDG en selvfølge at kommunen går foran i kampen for at alle som ønsker det skal kunne jobbe fulltid.

Det vi i MDG er like opptatt av er folks rett til å jobbe deltid om de ønsker. I dag jobber mange fulltid fordi de ikke har et valg fordi arbeidsgiver krever at de skal jobbe fulltid. Vi mener det er like viktig med en kultur i kommunen som gir de som ønsker det mulighet til å jobbe deltid. Grunnen til at mange ønsker å jobbe deltid er at de har god nok økonomi, de ønsker mer fritid, de ønsker mer tid med barn eller familie, de ønsker å realisere et prosjekt, de kan ønske en mindre hektisk hverdag og mange eldre vil lettere stå lenger i arbeid om det legges til rette for deltid. Målet til kommunen må være å ha motiverte ansatte som trives på jobb. De presterer best, er minst syke og står lenger i jobben. Videre må målet til kommunen være at byens innbyggere har best mulig livskvalitet og for mange innebærer det muligheten til å jobbe deltid i perioder av livet.

Vi i MDG synes det er flott at LO jobber for en heltidskultur, men vi skulle ønske de samtidig jobbet for at ingen skal bli tvunget til å jobbe fulltid. Målet er best mulig livskvalitet. MDG jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Ingen mennesker er like og vi er opptatt av at individet skal ha stor påvirkningsmulighet når det gjelder hvor mye de skal jobbe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags