Lokalsykehusene kommer tilbake

I leserinnlegget til Trond Holm tar han for seg Helsehuset i Halden.

I leserinnlegget til Trond Holm tar han for seg Helsehuset i Halden. Foto:

Av

Østfold hadde lokalsykehus i 5 byer med nabokommuner. De ble nedlagt og sentralisert til nytt sykehus på Kalnes. Tabellens venstre side viser folketall.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kalnes ble bygget altfor lite. Og underveis har kriteriene for innleggelse av pasienter blitt forandret; spesielt at kommunene skal ta inn og behandle sykehuspasienter som først var tenkt bare være i Kalnes. Dermed gjenoppstår lokalsykehusene (helsehus). Det er en god ordning og positivt for lokalsamfunnenes helsetjenester. Sentralisering er bra for mangt, men kan være blind for enklere løsninger.

Område i ØstfoldBefolkningAntall innlagte pasienterIIIIIITil sammen
Fredrikstad, Hvaler, Onsøy 87000
303535100
Sarpsborg og Rakkestad 64000
22263674
Moss, Rygge, Råde, Våler 55000
18202462
Halden og Aremark 31000
10121234
Askim og indre Østfold63000
21232670
Hele Østfold300000340

Til høyre i tabellen er tre grupper sykehuspasienter (I, II, III) som kommunene skal ha.

Tallene i Halden kan brukes i videre beregning fordi der er 10 % av fylkets 300.000 innbyggere, og gjør det enkelt å beregne behov for sengeplasser i øvrige kommuner.

Gruppe I samhandlingsreformen har fungert noen år; gjelder pasienter som etter behand-ling i Kalnes eller andre store sykehus, skal overføres til hjemkommunene for at resten av sykehusbehandlingen skal foregå der før hjemreise og evt friskmelding.

Gruppe II, ny reform vil legge akutt syke direkte inn i kommunens helsehus under det enkle prinsipp ”for syke til å behandles i hjemmet, for friske til sentralsykehuset på Kalnes”. Avgjørelsene tas av lege og hjemmesykepleien på stedet.

Gruppe III eldrebølgen forklares med at i 1946 ble det født 69 % flere barn enn i årene før, og over en 10-15 årsperiode ble det født ca 50 % flere. Altså 69 % flere 73-åringer i dag. De fleste eldre og gamle er friske, men de fleste syke er eldre og gamle. De neste 5-10 år vil det være ca 50 % flere 70-åringer enn før, og vi vet at flere enn halvparten av sykehusinnlagte er over70 år.

Tallrike innvandrere inngår i alle tre grupper. De kan også ha ”eksotiske” sykdommer.

Så innen få år vil helsehusene / lokalsykehusene i Østfold behøve tilsammen 340 senge-plasser (se tabellens hø side). Hvem skal organisere dette ? Fylket har ingen ting med sykehusene å gjøre. Helseministeren er den formelle eier av alle offentlige sykehus som er delt inn i regionale helseforetak RHF. RHF Sørøst inkluderer 56 % av alle sykehus inklusive Østfolds. Det unngås å blande inn begrepet Viken, for da stopper all oversikt noen måtte ha.

Så la oss begynne med det aktuelle; at Østfolds kommuner i samarbeid med Kalnes organiserer lokalsykehus/helsehus i noenlunde det gamle mønster med relevant personale og utstyr. I Sarpsborg, Askim og Moss er de godt i gang fordi de har tatt vare på sine gamle lokalsykehus. Mens i Fredrikstad er det solgt til fremmed boligbygging, og i Halden er det flotte tre etasjes sykehuset annektert av RHF Sørøst til psykiatri. Her bør Halden spare mange titalls millioner ved å ta tilbake én etasje av sykehuset og innrede lokalsykehuset der. Eller RHF Sørøst erstatter anneksjonen ved å betale helsehuset i Halden.

Det kreves dyktige og sterke lokalpolitikere å samarbeid med Kalnes som egentlig har nok med seg selv.

Artikkeltags