– Den politiske ansvarsfraskrivelsen opprører meg

Kommunestyret:  – Budsjettet for i år er vedtatt av Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Det er hos disse ansvaret ligger. Ikke hos noen andre, skriver Helge Bangsmoen.

Kommunestyret: – Budsjettet for i år er vedtatt av Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Det er hos disse ansvaret ligger. Ikke hos noen andre, skriver Helge Bangsmoen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Personer med utviklingshemming som har jobb nå må betale mer i transport til jobben enn det de tjener på jobben.

DEL
  • Høsten 2016 slår den offentlige utredningen «På lik linje» fast at menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert personer med utviklingshemming, ikke blir godt nok ivaretatt i Norge. Spesielt er det fortsatt en lang vei å gå når det gjelder retten til arbeid.
  • Høsten 2016 avdekkes omfattende systemsvikt og alvorlige avvik i legemiddelhåndtering i en tilsynsrapport om tjenester til voksne personer med utviklingshemming i Halden kommune.
  • Høsten 2016 vedtar den politiske ledelsen i Halden kommune et budsjett som høsten 2018 fører til at personer med utviklingshemming som har jobb nå må betale mer i transport til jobben enn det de tjener på jobben.

MeningerSer man disse tre sakene i sammenheng skjønner man fort at mye ikke er som det burde være for enkelte grupper mennesker i samfunnet. Her er det personer med veldig ulik forutsetning og mulighet til å stå opp for seg selv og sine rettigheter, men ønsket om å delta er like stort, om enn enda større, som hos andre.

Som pårørende er jeg derfor igjen nødt til å innfinne meg med at det er flere dimensjoner som spiller inn når man kontinuerlig må sørge for at sine nærmeste får det de har behov for og krav på. Det som ofte kan føles som en kamp må føres på flere fronter samtidig. Det kan være tidkrevende og ikke minst følelsesmessig tungt. Urettferdigheten som oppstår når vilkårene for deltakelse i arbeidslivet for personer med utviklingshemming nå reduseres i Halden kommune kommer derfor ikke ut av ingenting. Den blir bare en del av en sammensatt rekke med vedtak og tiltak både nasjonalpolitisk og lokalpolitisk som til sammen fører til en mindre tilrettelagt og vanskeligere hverdag.

Sett fra et økonomisk ståsted alene er det å innføre egenbetaling på transport for brukere ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter muligens å anse som et tiltak hvor likebehandlingsprinsippet holder mål. Sett fra nasjonale myndigheters formål om å bedre levekårene for personer med utviklingshemming, og gi personer med utviklingshemming en likestilt tilværelse og deltakelse i samfunnet, mister likebehandlingsprinsippet her sitt holdepunkt. Egenbetalingen fører til at det blir dårligere tilrettelagt for at nasjonale myndigheters formål oppnås.

I politikken lokalt her i Halden blir jeg opprørt og forbauset over den politiske ledelsens ansvarsfraskrivelse og manglende innsikt i konsekvensene av egne budsjettvedtak. En viktig leveregel for politikere er at det finnes ingen unnskyldning for å ha blitt ført bak lyset. Når de svakeste i samfunnet igjen blir utsatt, er det rett og slett pinglete å bare henvise til et kommunestyrevedtak.

Helge Bergseth Bangsmoen.

Helge Bergseth Bangsmoen.

La meg hjelpe til med en oppklaring: budsjettet for 2017 ble vedtatt av flertallspartiene, bestående av Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Det er hos disse ansvaret ligger. Ikke hos noen andre. Det hadde vært ønskelig med en skikkelig redegjørelse fra disse om hvordan siste års budsjettvedtak henger sammen med helheten på området. Floskler om kommuneøkonomi er ikke godt nok svar i denne sammenhengen, her må det vises til en forståelse for stortingets intensjoner og føringer for at personer med utviklingshemming skal kunne delta i arbeidslivet.

At stortingsmeldingen «Frihet og likeverd» fra 2013 ikke følges opp i kommunene er allerede blitt gammelt nytt. Enda verre er det å stadig få konstatert at det fortsatt gjenstår veldig mye holdningsskapende arbeid blant resten av befolkningen. Derfor blir det igjen opprørende å lese i HA 12. oktober at det finnes et «stort regnestykke» hvor de brukerne dette gjelder ikke går i minus. Her er det plutselig ikke nok med den rene økonomien lenger, beslutningen om egenbetaling for transport kan funderes på noe annet i tillegg? Hva dette er, er jeg veldig nysgjerrig på. Jeg lurer fælt på hvordan dette «store regnestykket» ser ut, og hvilke plusser og minuser som ligger i dette regnestykket. Håper noen kan vise og forklare meg det?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags