«Veien tilbake til ROBEK – brolagt med gode intensjoner- men uten økonomisk fundament»

Håvard Tafjord (H), født 1972

Håvard Tafjord (H), født 1972 Foto:

Av
DEL

FRITT ORDRett før valget, den 6. september, hadde MdGs Øivind Holt et innlegg i HA under tittelen «Veien ut av ROBEK – brolagt med gjeld» hvor han kritiserer han den forrige posisjonens økonomistyring for ikke å ha vært bærekraftig fordi man ikke nedbetalte kommunens pensjonskostnader raskere enn loven krever. Etter å ha lest den nye posisjonens samarbeidsavtale, hvor den samme Holt har vært sterkt deltagende i forhandlingene er det kanskje grunn til å returnere tittelen, lett omskrevet:

«Veien tilbake til ROBEK – brolagt med gode intensjoner- men uten økonomisk fundament»

Samarbeidspartiene har et høyt ambisjonsnivå på vegne av kommunen vår. Det er bra, men ambisjonene koster penger. Og som kjent er kommunale penger med plusstegn mangelvare her i byen.

Vi i Høyre er derfor svært spente på, og har mange spørsmål om hvordan samarbeidspartiene både skal drive kommunen bærekraftig og i balanse samtidig som alle løfter om de kommunale tjenester skal oppfylles. For det er kostbare løfter som vil øke kommunens driftsutgifter dramatisk - hvis de oppfylles – og hvis de ikke oppfylles er de bare ord på et ark. Sett bort fra en reduksjon av politikergodgjørelser på 10 % (som nok blir spist opp av både store utvalg og flere ad-hocutvalg , med mindre man reduserer varaordførers stillingsprosent) er det fint lite å finne om finansiering av tiltakene. Eiendomsskatten skal ikke økes, men driften skal effektiviseres ved bruk av ny teknologi, tjesteinnovasjon digitalisering og miljøvennlige løsninger i samarbeid med de ansatte. Hvilke konkrete tiltak vises det til her og hvilken innsparingseffekt skal disse gi i løpet av den kommende fireårsperioden? Videre skal økte driftsutgifter skje gjennom omprioriteringer - hva betyr det? Og hva skal prioriteres ned eller bort?

Et av de dyreste grepene de tar i avtalen vil ikke gi innbyggerne noen som helst bedre hverdag, men kun øke kommunens årlige driftskostnader ved å utgiftsføre alle pensjonskostnader i det årlige budsjettet. I samarbeidsavtalen for den nye posisjonen fremkommer dette punktet slik: «Alle utgifter (inklusive avskrivninger og pensjonskostnader) må dekkes over det årlige budsjett.»

Dette forslaget alene vil belaste kommunens driftsregnskap med anslagsvis 20-30 millioner årlig ut over dagens driftsnivå. Den forrige posisjonen prioriterte å nedbetale regningen fra Laupsas SV og Arbeiderpartiet på 289 millioner slik at man kom ut av ROBEK slik at kommunen skal få litt mer handlingsrom og å betale pensjonsforpliktelsene i henhold til loven. Men det står pr i dag om lag 80 millioner i premieavviksforn som er innbetalt i løpet av forrige periode. Er det disse midlene man tenker å bruke til å betale alle utgifter med, eller skal det brukes «friske penger» de neste fire årene?

Høstens budsjettprosess blir både spennende og viktig for kommunen og innbyggerne. Det er verdt å merke seg at samarbeidspartiene skriver at investeringsprosjekt skal finansieres med en egenkapitalandel, men ikke hvor stor denne skal være. Reduseres det vedtatte kravet til egenkapital? Det er ikke skrevet et ord om avsetning av midler til egenkapital. Hvordan skal fremtidens investeringer finansieres? Hva mener Senterpartiet om dette nå – de som har vært med på å vedta dagens egenkapitalkrav?

Os-prosjektet ble stanset i tolvte time som følge av Arbeiderpartiets snuoperasjon med påfølgende lovlighetsklage som medførte at rådmannen ikke underskrev avtalen med AF-gruppen. Hva vil dette koste kommunen? Når skal det nye prosjektet på Os igangsettes og hva skal det inneholde? 1-7 skole eller 1-10, idrettsarena eller gymsal? Skal det rives eller restaureres på Os?

Hvis Rødsberg skal opprettholdes som egen skole – hva vil det koste å utforme denne universelt? Eller skal ungdommene på Rødsberg avspises med et dårligere tilbud enn de ville fått på Os?

Og til sist: Hvilke konsekvenser vil de økte kostnadene få for de andre viktige investeringene som står foran oss? Er det nå mulig å bygge svømmehall i sentrum, eller skylles bassenget ut med vaskevannet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags