Hallkomiteens eneste alternativ er Remmen. Det er for mange liten forståelse for at komiteen har Remmen som eneste alternativ.

• Det er bemerkelsesverdig at komiteen arbeider med kun et alternativ med tanke på at Høyskolen/Staten har takket nei til å være med på investeringen.

• Det er ingen skolebarn å fylle hallen med på dagtid uten at man frakter elever dit med buss.

• Næringslivet, bortsett fra dem som er på Remmen i dag, har ikke gitt sin tilslutning til prosjektet.

• Idrettsbevegelsen alene kan ikke drifte en allbrukshall uten kommunalt driftstilskudd på 14 til 15 mill. per år.

• I dagens situasjon hvor kommunen er under administrasjon, er det svært vanskelig å tenke seg at kommunen skal kunne ta investeringen alene.

Vi er på feil spor og må tenke nytt. Hallkomiteen bør fokusere på andre alternativer som kan skape vinn/vinn situasjoner. På kort sikt bør den nye posisjon legge til rette for å støtte TTIF-prosjektet i Tistedal. Midlene som skal til fra kommunens side, burde være overkommelig. Her kombinerer man også skole og idrettshall. TTIF skal ha honnør for sitt forslag. Dette er et utmerket alternativ på kort sikt. Det løser også hallproblemet for våre to eliteserieklubber.

Den nye posisjon bør så snart som mulig starte arbeidet med ny allbrukshall og skole i sentrum. Samarbeid mellom kommune, fylke, Halden-idretten og næringslivet er nødvendig for å få til gode løsninger økonomisk og praktisk. Kanskje kan samarbeidet også bidra til at vi får en internasjonal arena midt i sentrum av Halden? Vi snakker om å skape og å utvikle muligheter sammen! En allbrukshall bør være sentrumsnær med de muligheter det ligger for befolkning, næringsliv, for tilreisende og for markedsføring av byen vår.

Det er stor forståelse for at Halden-idretten føler de stanger hodet i veggen. Det er ikke bra, men med tålmodighet og samarbeid, kan allbrukshallen bli en realitet. Med enda flere til å dele kostnadene, kan allbrukshall og ny svømmehall være på plass før noen aner det.