– Østfold-identiteten står sterkt!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hans Petter Hermansen har skrevet dette innlegget om Østfold-identiteten

DEL

MeningerJeg leste som vanlig med interesse Jens Bakkes kulturhistoriske innlegg «Da Østfold ble Østfold». Men jeg stusset likevel litt over følgende setning:«Knapt noen har primært sett på seg selv som østfolding, selv om fylkestinget iherdig har prøvd å framelske en felles østfoldidentitet.»

Jeg kan ikke se at dette stemmer helt. I Østfold er det riktignok tre forskjellige regioner (Søndre, Nordre og Indre), men utenpå dette er det et klart ytre identitetsfellesskap.  Jeg er vokst opp i Moss, og også i den nordlige utkanten av fylket har det fram til nå vært en tydelig østfoldidentitet. Et typisk utslag av dette er at den lokale fotballklubben MFK har kallenavnet "Kællane".  Østfold fikk vi inn med teskje allerede fra 1. klasse.  Jeg har fremdeles arbeidsboka mi i heimstadkunnskap fra Høydaskolen (på kommunegrensa mellom Moss og Rygge) som bevis!   Og ved siden av Fredrikshald er vel Moss den eneste kjøpstaden i Norge hvor det har vært utkjempet slag mot svenskene inne i selve byen.  Ikke rart at Kvik og Moss kaller sine innbyrdes kamper for lokaloppgjør. 

Jeg skal riktignok innrømme at da 36 såkalte eksklusive østfolduttrykk ble presentert i HA, kjente jeg bare igjen seks av dem som ord vi brukte i skolegården i Moss. Men da jeg ble ansatt ved lærerutdanninga i Halden i 1980, oppdaget jeg at det var en formildende (og faktisk også trygghetsskapende!) omstendighet for østfoldstudentene mine at jeg var vokst opp i Moss, selv om jeg er født i Oslo.  Og jeg har alltid sagt til dem at nest etter trøndelagsfylkene er Østfold-identiteten trolig den klart nest sterkeste av fylkesidentitetene våre, for eksempel i så måte i tydelig kontrast til den langt svakere identiteten i Akershus. 

Jeg mener dessuten det i høy grad kan være på sin plass å minne om dette nå, da det er mindre enn ett år igjen til opprettelsen av den identitetsløse storregionen Viken.  Og for spesielt interesserte: samtidig blir Moss slått sammen med Rygge og mister til og med byvåpenet med mossekråka.  Kanskje får derfor Jens Bakke dessverre likevel rett i sin uttalelse om det nåværende fylkestingets forgjeves bestrebelser på å skape en østfoldidentitet, i det minste for framtida.  Da kan i så fall ikke Østfold Fylkesting bestrebe seg på noe som helst, rett og slett fordi det er borte.  Identitet er på retur.  Dessverre, for da forsvinner gjerne røttene også.

Artikkeltags