‘Allo ‘Allo, Fredrik Holm og Ole Richard Holm Olsen!

Ole Richard Holm Olsen og Fredrik Holm i Halden Høyre.

Ole Richard Holm Olsen og Fredrik Holm i Halden Høyre. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Hanne-Merete Jensen svarer etter å ha fått kritikk fra Høyre-politikerne Fredrik Holm og Ole Richard Holm-Olsen.

DEL

MeningerAller først noen avklaringer: Når jeg omtaler eller refererer til utsagn andre har framført, bestreber jeg meg på å sitere korrekt og henvise til hvor og når utsagnet har funnet sted.

Fredrik Holm og Ole Richard Holm-Olsen (Halden Høyre) skriver i sitt leserinnlegg i Halden Arbeiderblad 16.02.2016 at undertegnede har hevdet at Halden Høyre «(…) opererer i det skjulte og hemmelige». Neida, ta det helt med ro. Det har jeg aldri hevdet.

Videre skriver de: «Hvis noen mistenker noen i Høyre etter torsdagens kommunestyre slik Jensen hevder, ber vi de om å ta kontakt med en av oss slik at vi kan få oppklart det.»

Jeg har ikke kommentert eventuelle mistanker mot Halden Høyre som måtte ha kommet etter torsdagens kommunestyre. Det er fysisk umulig. Mitt innlegg ble skrevet tirsdag samme uke og levert redaksjonen onsdag morgen.

Avisa gikk i trykken lenge før kommunestyret var ferdig avviklet. Jeg var heller ikke tilstede ved kommunestyret. Jeg vet ingen ting om hvorvidt noen mistenker Halden Høyre for noe som helst.

Så til debatten om åpenhet rundt politikeres økonomiske bindinger: Holm og Holm-Olsen argumenterer med, i likhet med andre motstandere av et slikt register, at slike opplysninger er tilgjengelige på ulike Internettsider som styrevervregisteret.no og proff.no.

Dette er de samme argumentene som ble brukt av politikere som var motstandere av et slikt register for stortingspolitikere, og som i sin tur ble avvist av blant andre Kommunal Rapport, Transparency International Norge, Tax Justice Network Norge og Sivilombudsmannen.

SAMFUNNSDEBATTANT: Hanne-Merete Jensen

SAMFUNNSDEBATTANT: Hanne-Merete Jensen

Offentlige myndigheter skal legge til rette for åpenhet slik at innbyggerne på enklest mulig vis skal kunne få innsyn i viktige saker som angår og opptar dem. De skal ikke henvises til diverse sider på Internett hvor de selv må være detektiver og sammenstille informasjon fra flere ulike steder.

Eierskap i næringslivet er ofte så komplisert at det krever en viss kompetanse for å finne ut av det. Det er derfor det ofte må erfarne gravejournalister til for å avdekke habilitetsproblemer hos politikere.

For å spare administrasjonen for arbeid, mener Holm og Holm-Olsen at dette kan løses ved at innbyggerne heller kan ringe til kommunestyrets 39 representanter hvis det er noe de lurer på.

Er dette et eksempel på Halden Høyres innovasjon av kommunens informasjons- og servicearbeid overfor innbyggerne?

Videre synes Holm og Holm-Olsen at det er leit at det nesten bare er ordføreren som kritiseres, samtidig som de gjør det klart at «Høyre er ikke ordføreren og ordføreren er ikke Høyre.»

Jeg skal innrømme at jeg har vært så naiv at jeg har trodd at Halden Høyre og ordføreren fra Halden Høyre mener det samme i politiske saker, i hvert fall offentlig. Derfor har det nok hendt at jeg også har nevnt Halden Høyre i min kritikk av noen av ordførerens uttalelser.

Når det ofte er ordføreren som kritiseres, så har det sin naturlige forklaring i at det nesten bare er ordføreren som uttaler seg offentlig i Halden, dog fra sin egen Facebook-side Glad i Halden.

Ordføreren har til tider blitt kritisert for måten han bruker Glad i Halden på, både av politikerkolleger og andre. Kritikken har blant annet gått på hvorvidt det er tydelig nok for offentligheten hvem sine synspunkter det egentlig er som kommer til uttrykk der.

Ordføreren beskriver selv Glad i Halden slik:
«Gladihalden er ordfører Thor Edquists. Her kan man følge ordføreren stort sett daglig og følge med på en del av de utfordringer, møter og annet som en slik oppgave medfører. Ordføreren vil også kommentere og fortydlige tanker og ideer som den styrende posisjonen har og også rette opp eventuell feilinformasjon av andre medier.» Han har også svart følgende på en henvendelse på siden: «Jeg skriver posisjonens syn i saker og forteller om min hverdag.» (Glad i Halden, 17.10.2014)

Det er altså noen ganger ordfører Thor Edquist og noen ganger posisjonen, samt at Høyre er ikke ordføreren og ordføreren er ikke Høyre, selv om Høyre er en del av posisjonen og ordføreren er medlem i Høyre.

Men det er kanskje meningen at vi skal ta en telefon når vi lurer?

I stedet for å bli sure over at ordføreren tar for stor plass, eller bekymre seg for at ordføreren får for mye kritikk, foreslår jeg at både Halden Høyre og de andre partiene i større grad uttaler seg og debatterer på egne vegne, i stedet for bare å sitte musestille i båten hver gang ordføreren gjør det. (

Dette var en metaforisk sammenligning. Jeg beskylder ingen for faktisk å være redde, små mus som sitter i en båt.)

Så var det Peer Gynt – den selvopptatte skrytepaven i Ibsens skuespill med samme navn: I likhet med sammenligningen ovenfor om å sitte musestille i båten, var Peer Gynt, som er en selvopptatt skrytepave, en metaforisk sammenligning av Halden Høyres og ordførerens politikk når det gjelder åpenhet.

I likhet med Peer Gynt er de fulle av store ord og visjoner, men når det kommer til stykket, går de utenom, klarer ikke å omsette ordene i praksis og ender opp med å være seg selv nok.

For å understreke at sammenligningen gjaldt politikk, valgte jeg overskriften «Peer Gynt-politikk i Halden». Jeg beklager at det likevel ikke var tydelig nok. Jeg snakker gjerne mye og lenge om både Peer Gynt, retorikk og tekstanalyse, men det er kanskje greit å ta resten på telefon dersom noe fremdeles skulle være uklart.

Jeg vil anbefale Holm og Holm-Olsen å lese Håkon Ohlgren og Øystein Karlsens svarinnlegg til Ronny Nordmark, «Hei, Ronny Nordmark!» (HA, 23.12.2015). De redegjør på forbilledlig vis hvor patetisk det er å føle seg støtt på andres, og særlig en ordførers, vegne.

De redegjør også godt for hvor viktig satiriske, sarkastiske og ironiske virkemidler har vært og er i samfunns- og maktkritikken.

Videre anbefaler jeg Halden Høyre å arrangere et kurs i retorikk og analyse for sine medlemmer. Da slipper dere kanskje å føle dere personangrepet for den minste lille ting.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags