Gi barna en miljøvennlig skole!

Halden Vesntre vil bygge ny skole i forbindelse med Os-prosjektet

Halden Vesntre vil bygge ny skole i forbindelse med Os-prosjektet

Av
DEL

FRITT ORDHalden Venstre støtter oppstart av byggeprosjektet på Os. Vi trenger en ny skole og vi ønsker også å jobbe for at flerbrukshall og basishall blir bygget på Os. Idretten trenger arenaen som bare kan bli realisert ved at den strategien som er lagt blir fulgt i samarbeid med fylkeskommunen. Det er viktig at vi kommer i gang med prosjektet mens vi fortsatt har denne muligheten.

Halden Venstre mente at det alternativet som er blitt valgt for prosjektet var det beste, blant annet fordi det var den løsningen som var den mest miljøvennlige.
Venstre støtter imidlertid ikke rådmannens forslag til innsparinger som nettopp går på bekostning av miljøvennlige løsninger.

Halden Venstre mener at alle nybygg i Halden kommune skal bygges i henhold til standarden for plusshus. I det minste må vi sørge for at alle nye bygg har en målsetting om å være klimanøytrale.

I rådmannens forslag til innsparinger foreslås det blant annet å fjerne solceller og å gå bort ifra ambisjonen om 50 % klimagassreduksjon fra materialer sammenliknet med referansebygg. Det er en relativt liten sum å spare på å kutte dette, men signalene som sendes til befolkningen, private utbyggere og ikke minst ungdommen er at Parismålene ikke er så viktige. På lengre sikt vil solceller også bidra til å holde driftskostnadene til oppvarming nede da solceller og jordvarme vil gi skolen mye av energien den har behov for.

I tillegg foreslås det å importere granitt fra Kina for å spare ca 25% av steinkostnadene, selv om dette åpenbart er en løsning som vil forurense langt mer enn å benytte kortreiste materialer, og det til og med i en by med en stolt stenhoggerhistorie og tilgjengelig granitt i lokalmiljøet.

Vi må vise at vi mener alvor med målene vi har blitt enige om gjennom avtalene i Paris og Katowice om at vi må få ned klimautslippene. Det nytter ikke å ha en intensjon om å oppnå globale mål dersom vi ikke følger opp dette i våre handlinger lokalt.

Barna som skal gå på skolen er bekymret for framtida si med god grunn. Nå må vi vise dem at vi er villige til å gjøre det vi kan for at de skal ha en framtid! I disse dager samles mange skolebarn over hele verden i en global streik for å forsøke å påvirke oss politikere til å ta klimatruslene på alvor. Vi har et ansvar for å sikre framtida til våre barn og barnebarn. Å bygge en skole til dem som er klimanøytral er en selvfølge og et absolutt krav etter vårt syn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags