Gå til sidens hovedinnhold

«Sorenskriver Haaland har tillit som dommer»

Artikkelen er over 3 år gammel

Åtte Halden-advokater tar til motmæle etter opprøret mot sorenskriver Bjørn Runar Haaland.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

To advokater har sendt en klage på sorenskriveren i Halden tingrett til Domstoladministrasjonen (DA). Dette er ikke helt uvanlig - det behandles hvert år flere slike klager over dommeres opptreden i retten. Dernest varsles media om klagen, og dommeren og klagen blir med ett nyhetsstoff.

Det drivende i nyheten er at “mange” advokater støtter klagen.  Advokat Otterstad har langet kraftig ut mot sorenskriveren, og har samtidig gjort seg til dommer i prosessen,i stedet for å la saken gå sin gang i den ordinære klageinstansen. Han synes å bryte med grunnleggende regler for god advokatskikk - jf advokatforskriften punkt 4.1 - ved å lange ut mot et enkeltmenneske som i kraft av sin posisjon vanskelig kan ta til motmæle i samme media. Det er nemlig slik at dommere ytterst sjelden uttaler seg gjennom media - og det er ansett for å være en god ting. I egenskap av fast forsvarer oppnevnt av Domstoladministrasjonen (DA), ville man forventet at advokat Otterstad hadde valgt å holde seg til de ordinære saksbehandlingsreglene i slike klagesaker.

Samtidig bedriver han - og muligens de to klagende advokatene - ryktespredning, ved å henvise til andre advokaters oppfatning om aktuelle dommeren.  Disse advokatene har verken signert klagen eller advokat Otterstad sitt leserbrev. Ved å velge å ta klagen gjennom media i stedet for å avvente DA sin vurdering, har de klagende advokater og advokat Otterstad i særdeleshet, valgt å sette de prosessuelle spillereglene til side. Det er mildt sagt overraskende oppførsel fra profilerte advokaters side, og fremstår som dårlig advokatskikk.

Les også

Mange jus-topper står bak opprøret mot sorenskriver

Den vanlige prosessen ville være å først ta opp med den aktuelle dommeren de innsigelser man måtte ha. Dersom det ikke hjelper, klager man til overordnet instans. Sorenskriver Haaland er en av mange norske dommere som driver tydelig og tidvis streng prosessledelse. Det må forventes av advokater, at de klarer forholde seg til det - og at de vet når prosessledelsen skal aksepteres og ikke. Det er nemlig en selvstendig ankegrunn både i straffesaker og sivile saker, dersom prosessledelsen er graverende feil.

Sorenskriver Haaland er en svært dyktig jurist, med et krevende embete. På lik linje med de fleste i arbeidslivet, gjør han - og vi - fra tid til annen feil. Det er ikke slik, at det er gjennomgående utrivelig og fælt å være aktør i saker som ledes av ham. Derimot må man være godt forberedt, og være klar til å argumentere både for sine synspunkter og for valg av hvordan man velger belyse saken på vegne av klienten sin.
 Det har vært trist lesning å se hvordan juristkollegaer har valgt å presentere en dyktig og ærlig dommer.
 
Vi vil med dette gi uttrykk for at sorenskriver Haaland har tillit som dommer og vi har ikke opplevd forhold under hans prosessledelse som vi mener gir grunnlag for å klage ham inn til DA.

Les også

Å være en varsler – les: «Sladrehank»...

Kommentarer til denne saken