Et levende sentrum trenger mennesker, og aller helst forskjellige typer mennesker. Sentrum trenger pensjonister som flytter fra utkantene eller fra byggefeltene for å få en enklere hverdag i en moderne og lettstelt leilighet. Sentrum trenger boliger for barnefamilier, boliger for unge i etableringsfasen – eller de middelaldrende som ønsker en mer urban livsstil.

Halden trenger boliger for de med god råd, og for de med ikke så god råd – vi trenger store familieleiligheter i sentrum, og vi trenger de mindre leilighetene for de som ønsker det.

Men mest av alt trenger Halden at det settes fart i boligbyggingen igjen. Vi trenger arbeidsplassene – og vi trenger folkene. Skal vi lykkes med dette, må det vises politisk vilje – og vi må tørre å si ja der vi kan - nei der vi må.

Skal vi lykkes med å utvikle sentrum videre, må vi også snarest rullere sentrumsplanen – og få vedtatt en plan som svarer på morgendagens utfordringer. Vi trenger en plan som gir rom for utvikling, og vi trenger en plan som gir en bedre balanse mellom vernehensyn – og hensynet til vekst og utvikling.

Vi er klar for å starte denne jobben, om ordføreren tar initiativ til å få satt saken på sakskartet.