– Å respektere et valg er et viktig demokratisk prinsipp. Det ser ut som at det er nødvendig å minne om det nå.

Av
DEL

MeningerNå forventer flertallet av haldenserne at valgløftene holdes.

Ved kommunevalget i Halden i høst var det et stort flertall som ikke ønsket at posisjonen i Halden de siste åtte årene skulle fortsette å styre. Å respektere et valg er et viktig demokratisk prinsipp. Det ser ut som at det er nødvendig å minne om det nå.

Folk ønsket en annen politikk og satsing, særlig når det gjelder helse og omsorg, undervisning og skole og kultur og idrett.

Alle sektorene er og har vært underbudsjettert med titalls millioner kroner i mange år. Med ca. tredve personer på venteliste til blant annet helse og demensomsorg.

Videre forstår svært mange etter hvert at økonomien i Halden er meget anstrengt med en voldsom gjeldsbyrde som stadig øker. Denne utviklingen må endres slik at vi kan få tilbake den økonomiske handlefriheten i kommunen.

Det ble etablert et nytt sentrum/venstre styre i Halden for å endre den politiske kursen.

Blant de klare råd til politikerne ved valget var disse de viktigste, slik jeg oppfattet det:

· Stopp gjennomføringen av det planlagte Os prosjektet.

· Start umiddelbart moderniseringen og rehabiliteringen av Os skole til en universell skolebygning for første til sjuende klasse. Bygg en gymnastikksal med håndballbane i tilknytning.

· Start modernisering og rehabilitering av Rødsberg ungdomsskoleskole til en universell skolebygning for sjuende til tiende klasse.

· Garanter for et 20 millioners lån til Tistedalshallen og igangsett byggingen straks, slik at blant annet håndballspillerne kan imøtekommes med bane i løpet av et år.

· Gi idrettslagene i distriktet den støtte de er forespeilet.

Denne kursendringen vil redusere investeringene med flere hundre millioner kroner som kan brukes til lovpålagte ytelser. Og da snakker vi om øking til disse sektorene på mellom 50 og 100 millioner kroner i 2020.

Da kan det budsjetteres med de nødvendige midlene for at skole, helse og kultur skal få god nok kapasitet til å ta hand om de som trenger det.

Likevel vil gjeld, rente og avdragsutgifter minke.

Disse kursendringene gikk Pensjonistpartiet til valg på og fremmet og stemte for i sitt budsjettforslag den 5. desember.

Budsjettet som ble fremmet og vedtatt med posisjonens stemmer har en svakere sosial profil og fortsetter gjeldsøkningen i kommunen.

En kan håpe på at posisjonen følger rådet om kursendring fra flertallet av Haldens velgere og sørger for både solidere økonomi og bedre tilbud til de som trenger det i Halden. Det bør være et stort flertall for dette i kommunestyret.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags