Gjeldsutviklingen i kommunen får konsekvenser for innbyggerne

Per Kristian Dahl

Per Kristian Dahl Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er fra oss i Pensjonistpartiet gjennom flere innlegg i HA blitt framført ved at vi bruker kommunens egne tall hvordan den økonomiske utviklingen vil bli i tiden som kommer. Dette kommer med grunnlag i den politiske kursen som nesten et samlet kommunestyre har vedtatt.

Regnskapet for 2017 er nå behandlet i kommunestyret og vedtatt uten noen særlige bemerkninger. Om en ser på noen av tallene i regnskapet så ble det betalt følgende det gjelder renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 57,2 millioner kroner og avdrag på gjeld 62,4 millioner kroner tilsammen ca. 120 millioner kroner dette året.

Bare innenfor "selvkostområdet" så økte kommunens gjeld i forhold til regnskapet for 2016 med 136 millioner kroner til 884 millioner kroner. Dette blir en direkte konsekvens for innbyggerne i kommunen gjennom økte skatter og avgifter. Denne økningen vil også fortsette i årene som kommer. Hvis en så ser på de lån som kommunen nå skal ta opp de neste 4 årene fram til 2022 så er det 1761 millioner i henhold til den økonomiplan som ble vedtatt i siste kommunestyre. Dette kan så deles opp på følgende måte: 4 år er 48 måneder som så deles på 1761 millioner som innebærer at kommunen på snitt må foreta opplåning med nesten 40 millioner pr. måned. Det er det nivå som politisk miljø med et stort flertall synes er en forsvarlig opplåning i tiden som kommer. Pensjonistpartiet sier nei til dette. Vi mener eldreomsorgen og undervisningssektoren vil her bli rammet på en måte som ikke er forsvarlig.

Hvis en så også tar for seg økonomiplan for 2019 - 2022 som kommunestyret nå har vedtatt blir bildet videre: Det legges opp til at renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter i 2022 vil bli 91 millioner kroner og avdrag på gjeld vil bli 106 millioner kroner og dette blir til sammen ca. 197 millioner kroner. Kommunen får her en utgiftsøkning på ca. 77 millioner kroner. For oss i Pensjonistpartiet er dette fullstendig uakseptabelt. Det ble derfor i vårt forslag til økonomiplan understreket at den låneutviklingen som det her legges opp til må stoppes. De som blir de store "taperne" i denne utviklingen er sektoren helse/sosial og ikke minst undervisningssektoren. Økningen til å drive sektorene de får i sine driftsbudsjetter på i årene som kommer er minimale. Avgiftstrykket ovenfor innbyggerne vil også bli på et nivå som vi aldri har vært i nærheten av i kommunen tidligere.

Det har blitt framført av de som har det politiske ansvaret at vi må ut av Robek så fort som mulig. Det støtter vi i Pensjonistpartiet, men det kan ikke være rett at vi fra 2022 vil få et gjeldsnivå som vil medføre et utgiftsnivå som nesten er det dobbelte av det som Robek i dag belaster kommunen med.  Her må noen nå besinne seg slik at nødvendige omprioriteringer finner sted. Det kan ikke bli sånn at de i kommunen som har det vanskelig fra før får det enda vanskeligere. Enslige minstepensjonister og andre lavinntektsgrupper kan ikke behandles slik det her legges opp til.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken