Undertegnede møtte opp til budsjettdebatten i formannskapet for å høre da forslagene ble lagt fram fra partiene. Etter det jeg erfarer så kjenner ikke partiene, som ikke er i et samarbeide hva som vil bli lagt fram for behandling. Vi i Pensjonistpartiet var veldig opptatt av hva som ville bli den økonomiske rammen for helse- og omsorgssektoren. Her ble det lagt fram seks forskjellige forslag til behandling. De økonomiske rammene for de enkelte forslagene var følgende: Ap/SV 642.9 mill. kr., Frp, 643.1 -, H/Sp/KrF/V 644,6 -, - Rødt 663,1 -, MDG 664,1 mil kr. Pp 668.3 -. Dette er de faktiske millionene partiene mente var det som trengtes i 2019. Her var altså forskjellen over 25 millioner.  Det er fullt mulig å være med på å bevilge mer penger i kommunestyret, for de partier som ønsker det. Dette er snakk om prioritering.

Hvorfor denne forskjellen?

For å dekke opp det som HA i sine meget omfattende reportasjer har hatt innenfor disse områdene i flere uker, mener vi i Pp at her trengs det et løft. Når ikke alle får den omsorgen de har krav på, så mente vi at denne utviklingen ikke kunne fortsette. Det skal ikke være slik at de som trenger mest omsorg ikke skal få det. Da får mye annet være i bero inntil nivået er betraktelig bedret innenfor dette området. Derfor tar vi i Pp ikke opp de store lånene (over 800 millioner) som flere andre partier gjør, samt at flere store prosjekter i hundremillionersklassen, må avklares mye grundigere før oppstart eventuelt skjer. Neste år er det valgår. Det vil i den sammenheng ovenfor velgerne bli gitt et helt klart budskap om hva som vi i Pp prioriterer på alle områder.