Bidrar Halden kommune til sosial dumping?

Dina Billington

Dina Billington

Av
DEL

LeserbrevI går kunne vi lese i HA at kommunedirektøren ønsker å kutte kulturskolens budsjett med 183 000 kr av et totalbudsjett på 3,8 millioner. 183 000 kr høres kanskje ikke mye ut, men for dette beløpet finansierer kulturskolen hele 45 prosent av alle elevplassene sine.

Det er dette som utgjør Kultursommerskolen og korpsundervisningen på Halden kulturskole og som har stått for den positive veksten i elever og tilbud de siste årene. Instruktørene som nå står i fare for å måtte pakke sakene sine er ikke utsatt fordi de ikke er lønnsomme nok, eller at tilbudene ikke er populære, tvert i mot! Deres arbeid er truet fordi de er oppdragstakere uten noe som helst ansettelsesvern.

Flere av disse er nå i sitt femte undervisningsår på Halden kulturskole, og om budsjettforslaget blir vedtatt mister de jobbene sine. Vi snakker her om høyt utdannede pedagoger som har dette som en del av sitt levebrød. Det har ikke blitt tilført nye stillingshjemler til kulturskolen på over 10 år, noe som har gjort at pedagogene har måttet ta til takke med engasjementer hvor de kun får betalt pr. time, de har ingen sosiale rettigheter ved sykdom, de får ikke feriepenger og de har ingen pensjonsrettigheter. Som vi nå ser kan de også miste jobben uten videre. Er det ikke dette vi kaller sosial dumping?

Kan Halden Kommune være bekjent av å behandle kulturarbeidere på denne måten, når det samtidig snakkes varmt om å tiltrekke seg kompetanse og kulturnæring til Halden?

Kommuneadministrasjonen har dessuten i lenger tid presset på og etterlyst gruppeundervisning som en mer lønnsom undervisningsform på kulturskolen. Når de samtidig går ut og foreslår kutt er det nettopp gruppeundervisning som sommerskolen og Halden Drum Corps kuttene berører. Dette gir ingen mening!

Faktum er at nesten halvparten av elevene på Halden Kulturskole får sin undervisning av ikke-ansatte oppdragstakere. De står i fare for å miste sine lærere og også tilbudet på kulturskolen. Å skape gode og trygge arbeidsplasser bør være noe spesielt det offentlige tar på alvor. Det er på tide at Halden Kommune øker kulturskolens budsjett og tilbyr disse pedagogene faste stillinger.

På den måten beholder man kompetansen i Halden, kommunen opptrer som en ansvarlig arbeidsgiver, samtidig som 140 barn får beholde tilbudet de har i dag.

Artikkeltags