Planene om massiv sammenslåing av kommunale barnehager handler om å spare penger på bekostning av et godt barnehagetilbud. Dessverre legger dagens finansiering av barnehagesektoren opp til den bekymringsfulle utviklingen vi ser i Halden.

I dag kan familier i Halden velge mellom et stort mangfold av barnehager: Gårdsbarnehager, naturbarnehager, musikk- eller kulturbarnehager, idrettsbarnehage og barnehager basert på livssyn eller alternative pedagogiske prinsipper.

Det er noen større barnehager – og mange små. Noen er eid av kommunen, noen av foreldre eller ideelle organisasjoner, noen av lokale gründere eller større konsern.

Nå truer Halden kommune med å rasere mangfoldet både blant de kommunale og de private barnehagene.

I løpet av våren skal kommunen ta stilling til muligheten for å slå sammen de fem gjenværende kommunale barnehagene til én.

Rådmannen skriver: «En ny stor barnehage kan driftes vesentlig mer effektivt. Dette vil kunne redusere tilskuddet til private barnehager i så stor grad, at renter og avdrag knyttet til investeringen spares inn, og at tiltaket samlet sett blir lønnsomt og hensiktsmessig for kommunen å gjennomføre.»

Er det noe som helst positivt i dette, må det være at rådmannen er beundringsverdig åpen på at hensikten med den foreslåtte sammenslåingen er å redusere kvaliteten på tilbudet til barna i de private barnehagene.

Vi i PBL (Private barnehagers landsforbund) ser med bekymring på det som kan være i ferd med å skje i Halden. Men dessverre er det ikke unikt for Halden at kommuner ønsker å legge ned eller slå sammen mindre barnehager for å bygge stort og effektivt.

Skal vi få best mulig barnehager, burde barnehageeiere blitt belønnet for å satse på kvalitet. Med dagens finansieringssystem gis kommunene helt feile incentiver:

• Legger kommunene ned sine minste barnehager, er det med en forventning om at det vil redusere tilskuddene til de private barnehagene.

• Klarer de å kutte i vikarbruk ved fravær i sine egne barnehager, går tilskuddene til de private barnehagene ned.

• Lar de sine egne barnehagebygninger forfalle, går tilskuddene til de private ned.

I dag er det, ifølge barnehagefakta.no, 45-46 barn i snitt i både de kommunale og de private barnehagene i Halden. De private barnehagene i en kommune får sine tilskudd basert på hva denne kommunen faktisk brukte på barnehager to år i forveien.

Når barnehagene finansieres på denne måten, er det nærmest en oppfordring til kommunene om å kutte i tilbudet til de minste barna. Og den oppfordringen frykter vi at Halden nå vil ta.

Hvis kommunen skal betale tilskudd til de private basert på driften i én «kostnadseffektiv» kommunal barnehage, er det stor fare for at flere av de mindre private barnehagene over tid ikke har livets rett.

Taperne er familiene – som mister friheten til å velge den barnehagen som passer dem best.

Taperne er barna – som må betale prisen for at kommunen prioriterer sparing foran omsorg.