HALLO!!! Deling av dusj og garderobeanlegg mellom Gimle barneskole og Halden Ishall???

FORFALLER: Dusjanlegget til Halden ishall, som elever ved Gimle skole også benytter seg av, forfaller mer og mer hver dag.

FORFALLER: Dusjanlegget til Halden ishall, som elever ved Gimle skole også benytter seg av, forfaller mer og mer hver dag. Foto:

Av
DEL

LeserbrevHei!
Etter så vidt å ha lest artikkelen i dagens HA angående forholdene ved dusj og garderober på Gimle skole, er jeg nødt til å komme med noen høyst umiddelbare kommentarer, som ikke nødvendigvis er bygget på inngående granskning av saken.

• Har man fra tidenes morgen (for 30 år siden?) tenkt at dette er en god løsning?
• Har man trodd at slitasjen på dette dusjanlegget skulle være uavhengig av antall brukere?
• Hvor lenge har forholdene vært så ille som det beskrives i dagens avis?
• Jeg vet ikke hvilke rettigheter/ krav elever i barneskolen har til tilfredsstillende hygieneanlegg på skolen, men dette fremstår for en utenforstående som en sak hvor noen over en lengre periode har valgt å "ofre" de svake for at alle skal få litt?
• Min erfaring fra læren om å ta ansvar for eget nærmiljø (alt fra egen kropp, via nærmeste omgivelser til felles arealer og liknende) er at det er helt grunnleggende at alle har en følelse av at eget bidrag faktisk har en betydning og vil kunne føre til varig gode forhold. Dersom man opplever at egen innsats uansett er en unyttig dråpe i det store "holde-i-orden-havet", kan det lett føre til at de fleste rett og slett gir "rakker'n" etter en tid.
• Når man blir oppfordret til å dusje hjemme, i stedet for å benytte fellesarealer på skolen, får det egentlig flere uheldige konsekvenser. De som har reelle alternativer (kanskje ikke alle har det?), vil da "rømme åstedet" så fort som mulig, noe som sannsynligvis vil følge dem videre i andre felles aktiviteter (på trening osv.). Dermed mister man den verdifulle garderobepraten som for veldig mange kan ha stor betydning som et sosialt alternativ til nettbrettsaktiviteter og liknende.
• Det er derfor meget positivt at man endelig nå ser ut til å ta affære i forbindelse med det konkrete anlegget på Gimle skole/ Halden Ishall. Jeg håper imidlertid at man samtidig vurderer å ta nødvendige grep for at skolen kan få et eget anlegg. Det vil nok være så uendelig mye lettere å motivere barna til å holde dusjer og garderober «ship-shape» hvis man kan unngå ulike former for fremmed forurensing som for eksempel snusposer og liknende! En stank som oppleves som en blanding av kloakk, urin, svette osv., er vel heller ikke noe som inviterer til verken bruk eller bidrag til renhold fra en barneskoleelev sin side?

Vil man nå se på alternative løsninger for at involverte parter skal kunne få nødvendige (og eventuelt lovpålagte?) forhold? Det vil sikkert være mange viktige hensyn å ta, og økonomien er sikkert her også en utfordring. Ikke desto mindre er man jo nødt til å ta denne utfordringen, selv om det har gått svært lang tid.

Med håp om en god og varig løsning i 2020

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags