Hvor går veien videre?

Av
DEL

MeningerUvissheten for idretten er stor når det i disse dager foregår politiske handler mellom partier og personer som vil inn i maktposisjoner. Idretten har, som andre interesseorganisasjoner, ingen talsmann i disse forhandlingene, så spenningen er naturligvis stor. Blir idrettens interesser ivaretatt? Har idretten ikke bare vært hørt, men også lyttet til?

Idretten har vært tydelig på at det anlegget som var tegnet i detalj på Os og politisk vedtatt, var et godt anlegg for idretten. Et stort og viktig tilskudd til breddeidretten med en plassering som på sikt vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller i et område av Halden der barnefattigdommen er høy og lavterskeltilbudene er få. Utenforskap er pekt på som en stor samfunnsutfordring. Blir dette tillagt vekt i de politiske forhandlingene, eller fokuseres det mest på egne og partienes posisjoner? Vi venter i spenning.

Som idrettsråd så er vi bekymret for at et flott idrettsanlegg med to hallflater, arenafasilteter og basishall nå sakte rives i små biter. Hvilke gjennomførbare og realistiske planer for et idrettsanlegg på Os har de politikerne som har planer om rehabilitering av Rødsberg og Os skole? Ingen har i hvert fall tatt dialogen med Idrettsrådet. Vi står til disposisjon.

To eksisterende gymsaler forblir fort tilbudet for ungdomsskolen på nye oppussede Rødsberg, og én renovert gymsal blir kanskje også finne på Os. Da faller behovet for én av hallflaten i et nytt anlegg på Os bort. Den andre hallflaten vet vi er ønsket til Porsnes, om ikke videregående skoles tidligere planer om to gymsaler på egen tomt vekkes til live. Det er kanskje det sikreste for Østfold/Viken fylke å ta hånd om behovet for egne gymsaler selv? Noen vil mene at det skal bygges to hallflater på Porsnes, men det finnes ikke dagtidsbrukere til dette i området. Om basishall i det hele tatt realiseres i dette bildet, er også helt i det uvisse. Fra anlegget med to hallfalter, basishall og arenafasiliteter på Os står man kanskje bare igjen med en gymsal på samme sted. Har forhandlingsutvalgene en klar plan for å unngå dette - eller er det dit man vil?

Er det virkelig planmessig og teknisk realistisk å kun bygge idrettsanlegget på Os ut fra den reguleringsplanen som allerede er vedtatt? Det virker risikofylt å bare ha tro på at et idrettsanlegg, som er sterkt integrert i skolebygget forøvrig, enkelt kan tas ut som et enkeltelement og realiseres kun med mindre tilpasninger på kort tid. Hvor er de aktive arkitekters og plankyndiges uttalelser om gjennomførbarheten av dette? Vi håper de aktuelle politikere har en vanntett plan, slik at det ikke legges fundamenter som viser seg og ikke være gjennomførbare.


Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags