I Halden Arbeiderblad 29.9.18 stiller lederen i Halden kulturråd seg spørrende til vår kritikk av lederens og rådets uttalelser om flytting av Halden bibliotek og salg av den nåværende bibliotekbygningen.

Kulturrådslederen mener hun ikke har hatt tid til å orientere eller rådspørre medlemmene av kulturrådet før hun og rådet har uttalt seg.

Vi vil få påpeke at lederen har hatt tid til både å gjøre seg opp en mening om saken, uttale seg til lokalavisen, og styret har hatt tid til å samlet skrive en uttalelse. Vi mener at så lenge kulturrådet og lederen ikke vet noe om hvordan medlemmene stiller seg til et eventuelt salg og en eventuell flytting, eller på hvilket grunnlag kommunen ønsker å flytte Halden bibliotek, burde både rådet og lederen inntatt en mer åpen holdning i saken.

Det hadde vært nok at kulturrådslederen i etterkant av intervjuet i HA 27.9.18 presiserte at uttalelsene hun der kom med, var hennes personlige mening om salget og flyttingen. Det er lov til å ha ulike meninger også i denne saken.

Problematisk blir det først når en uttaler seg på vegne av andre, og det fortsetter Halden kulturråd å gjøre med den offentlige uttalelsen de kom med i HA to dager senere.

I uttalelsen som er signert styret i Halden kulturråd, fremholder kulturrådet at de stiller seg positive til nye innspill til bruken av den nåværende bibliotekbygningen, og at de mener det er klokt av Halden kommune å overlate en del signaturbygg til private aktører med den hensikt å forskjønne fasader og områder.

I uttalelsen står det også at det må åpnes for en tilrettelegging for profesjonelle innenfor kulturfeltet, med den hensikt at barn og unge med kulturinteresse skal ha noe å strekke seg mot. Dette er imidlertid en helt annen diskusjon, da intensjonen bak et salg av bibliotekbygningen ikke er å gjøre den om til kunstnerboliger, atelierer eller kontorfellesskap, men til leiligheter.

Vi er selv engasjerte haldensere som mener mye om byen vår, og vi har respekt for at andre engasjerte haldensere også mener mye. Men Halden kulturråds mandat er ikke å mene noe som helst om mange av disse tingene. Halden kulturråd skal samle og styrke samarbeidet mellom flest mulig kulturutøvere og frivillige kulturarbeidere i et lokalt kulturnettverk og være deres felles talerør.

Derfor lar vi oss provosere når styret i rådet taler vår sak uten å kjenne medlemmenes standpunkter.

Den eneste saken dette styret taler, er sin egen. Halden kulturråds mandat er ikke å mene noe om bygningsvern, bygningsfasader, næring eller boligsalg – hvis kulturrådet skal mene noe som helst, er det innholdet i byggene de skal mene noe om, kulturen som bedrives i de ulike bygg, og menneskene som sørger for det kulturelle tilbudet der.

Vi mener i dette tilfellet også noe om boligsalg, vi mener at bibliotekbygningen ikke bør selges. Men det er altså ikke selve bygget vi er mest opptatt av, men beliggenheten til det bygget som skal huse byens bibliotek.

Ja, det er viktig å fylle sentrum med både kultur, næring og boliger – men akkurat kulturkvartalet trenger ikke å inneholde alt dette. Boligene kan plasseres i så mange andre bygg enn akkurat i det største bygget midt i kulturkvartalet. Der ligger det allerede et bibliotek, et ekte kulturhus, helt i tråd med intensjonen bak «kulturkvartalet». En kan mene, som Halden kulturråd gjør, at kulturkvartalet ikke har fungert optimalt som kulturkvartal, men en kan ikke dermed si at det ikke i tiden som kommer, vil fungere bedre som kulturkvartal.

Vi mener at en ved å flytte biblioteket fra nåværende beliggenhet, ødelegger kulturkvartalet på en ikke-reversibel måte.

Vi mener det er oppsiktsvekkende at kulturrådet står for en svekkelse av byens kulturkvartal, vi mener det er beklagelig at kulturrådet inntar en posisjon uten å ha bedre bakgrunnskunnskap om hensikten med salget og intensjonen med flyttingen, og vi mener det er provoserende at kulturrådet uttaler seg så tidlig og så bastant i en sak som påvirker så mange av rådets medlemmer. Det er likevel uheldig hvis fokuset i denne sammenheng blir på kulturrådets rolle, fremfor på sakens kjerne; et mulig salg av bibliotekbygningen og en flytting av Halden bibliotek.

Det kan hende det hadde vært fint med et nytt bibliotek i et annet bygg i en annen del av sentrum. Det kan hende det gir bedre tilgjengelighet, et bredere boktilbud, flere brukere, bedre inneklima, kanskje gir det også flere ansatte og lengre åpningstider? En utredning ville kunne si noe om hva en har og hva en får, hva en mister og hva en vinner på en eventuell flytting av byens bibliotek.

Vi krever å få vite noe om bakgrunnen for at kommunen ønsker å flytte Halden bibliotek, ligger det noe annet enn økonomi bak? Vi skulle gjerne også visst noe om hva de ansatte og ledelsen ved biblioteket ønsker, og vi mener at hva brukerne av biblioteket ønsker for biblioteket sitt, er av betydning. Vi mener at en foreløpig vet alt for lite om hva en får ved en eventuell flytting av Halden bibliotek, vi vet derimot hva vi har.

Halden mangler noe mange andre byer har; et moderne bibliotek, en stor kulturskole med et bredere undervisningstilbud, en kino med flere saler, et eget kulturhus med kulturkafé - Halden har imidlertid noe mange andre byer mangler; et eget kulturkvartal! Halden har et helt kvartal med både bibliotek, teater, kino, kulturskole, studio, samt Norges eldste teatersal med tilhørende kultursal – til kvartalet kunne det også tilhørt Samfundet som potensielt kulturhus.

Vi skulle ønske at både ledelsen i Halden kommune og styret i Halden kulturråd innså hvor unikt det er at vi i Halden har et eget kulturkvartal, og at de var villige til å samarbeide med både det frivillige og det profesjonelle kulturfeltet som allerede arbeider med kultur i kvartalet.

Ove Alexander Billington, musiker

Dina Billington, leder av Fargespill Østfold

Vilde Heggem, forfatter