Gå til sidens hovedinnhold

– Redd folkebiblioteket!

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Budsjettkutt for Haldens bibliotek har opp gjennom årene hatt store konsekvenser for driften:

Fra 9,2 årsverk i 2003 til 7,4 i 2013, til 5,45 årsverk i 2015.

Rådmannens forslag om ytterligere kutt i Halden Biblioteks budsjett med 1,4 millioner, fra 5 millioner ned til 3,6, vil være katastrofale for driften og åpningstidene på biblioteket.

I tillegg til kutt i driften av biblioteket innebærer forslaget også kutt i innkjøp av bøker og aviser/tidsskrifter. Biblioteket har, per nå, kun en ukedag med utvidet åpningstid til klokken 19.00.

Den står nå i fare for å forsvinne i likhet med de fire timene biblioteket har åpent på lørdager. Det innebærer at alle med normal arbeidstid ikke vil ha tilgang til biblioteket.

Rødt Halden mener at kuttforslaget innebærer et brudd på Folkebibliotekloven som slår fast at kommunene har plikt til å ha et fungerende bibliotek som «skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet».

For mange i Halden er biblioteket en viktig kulturbærer i tillegg til å være sosial møteplass med gratis tilgang til pc, bøker, filmer, tidsskrifter og aviser.

Det gis også rom for studenter til å bruke biblioteket i sine studier.

For mange barn, og ikke minst barnehager, er et godt bibliotek sentralt. Biblioteket i Halden sørger også, i samarbeid med Frivilligsentralen, for utlånsbøker til sykehjemmene i Halden.

Rødt Halden mener et godt folkebibliotek er et viktig fundament for sosial utjevning. Det er viktig med offentlige rom som er tilgjengelig og gratis i motsetning til for eksempel kafeer på kjøpesenteret.

Rødt Halden mener det er en feilprioritering å gi to millioner i støtte til Allsang på Grensen, når det samtidig kuttes så mye i en sentral kommunal oppgave som biblioteket er.

Allsangen er et arrangement i regi av en privateid TV-kanal. Det tas inngangspenger, og tv-kanalen har annonseinntekter fra pausene i sendingen.

At Halden-innbyggernes skattepenger skal være med å betale for dette er vanskelig å forstå. At arrangementet og TV sendingene genererer inntekter for handelsstanden i Halden, blir stadig brukt som et argument for støtten.

Da må det, slik Rødt i Halden ser det, være handelsstanden som påtar seg sponsingen på to millioner kroner.

Rødt Halden oppfordrer Haldens innbyggere å si ifra om hva de mener om bibliotekets skjebne.

Det kan man gjøre ved å gå inn på www.underskrift.no eller på Rødt Haldens facebook side, hvor kampanjen «Redd biblioteket i Halden» ligger.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.